Reinventing Control

op weg naar een nieuw vreugdevol tijdperk voor iedereen

 

 

 

 

 

 

Download blogbundel 'Reinventing Control'

Het huidige tijdperk is aan een grens gekomen. We zullen nieuwe manieren van sturing, beheersing en control moeten uitvinden. We zullen anders moeten kijken, anders moeten denken om het vervolgens ook daadwerkelijk anders te gaan doen.

Download hier (gratis) mijn blogbundel 'Reinventing Control - op weg naar een nieuw vreugdevol tijdperk voor iedereen'. Het is een verzameling van mijn best gelezen blogs, die ook (bijna) allemaal op FM.nl (financieel-management.nl) zijn verschenen. 

Download blogbundel »

Workshops, inspiratiesessies, lezingen

Zoekt u een spreker? Onder mijn noemer van 'Reinventing Control - op weg naar een nieuw vreugdevol tijdperk voor iedereen' verzorg ik workshops, inspiratiesessies, lezingen en masterclasses.

Het huidige tijdperk is aan een grens gekomen. Er doen zich grote complexe problemen voor op allerlei terreinen tegelijkertijd; ecologisch, sociaal, economisch en politiek/democratisch.

De zgn. homo-economicus maakt dat de bedoeling en daarmee de hele mens en de planeet buiten zicht is geraakt. Willen we enige kans van slagen hebben om de grote complexe problemen van deze tijd op te lossen dan moeten wij bereid zijn om van koers te veranderen. Het herstel van de menselijke maat is hierbij hard nodig.

Tevens zal een nieuwe (betekenis)economie moeten zorgen dat naast de financiële belangen onder aan de streep ook de sociale - en ecologische belangen worden meegewogen. Economie (profit, geld) is daarmee een middel in plaats van doel waarbij het óók gaat om het creëren van sociaal/maatschappelijke - en ecologische waarde.

Ik kom graag mijn persoonlijke verhaal vertellen. Ik vertel over mijn passie en verwondering voor management en control en ik deel tevens stukjes van mijn (innerlijke) transformatieproces waarbij ik anders ben gaan kijken, anders ben gaan denken en anders ben gaan doen. Sommige sprekers vertellen een verhaal, maar ik ben het verhaal.

"Het meemaken van een verandering van tijdperk is een unicum dat slechts weinig generaties is gegeven" - Jan Rotmans