Control in beweging: Hoe kunnen we de maatschappij beter bedienen en wat kunnen we daarbij leren van Jochem Uytdehaage?

30 april 2017Professionaliteit

Hoe geef je invulling aan ‘dynamische control’ in het netwerk van overheidsorganisaties?

Lees mijn verslag van een inspirerende middag met Jochem Uytdehaage en de Young Public Controllers in opleiding bij JS Consultancy en het Zijlstra Center van de VU Amsterdam.

Control en audit lossen niet alles op. Dat is een illusie. De samenleving wordt steeds complexer en alles is en blijft in beweging. Dus de control ook.

Het oude ‘Plan Do Check Act’ werkt niet altijd meer en nieuwe, innovatieve vormen van control zijn nog niet op volle sterkte aanwezig.

In onze netwerksamenleving met vernieuwende IT zijn kansen op ‘innovatieve’ control volop aanwezig. Control wordt op dit moment opnieuw uitgevonden, hoewel het voor iedereen nog wel een zoektocht en een ontdekkingsreis is.


Wat kunnen we van de topsport en van Jochem Uytdehaage leren om verder te komen in onze zoektocht?

Volgens Jochem komt het echte leren pas als je er afstand van neemt. Jochem vertelt dat hij in zijn topjaren vooral schaatser was en niet direct door had dat hij ook nog andere rollen in de maatschappij had. “Als ik in 2005 wist wat ik nu weet dan had ik in 2010 en in 2014 weer aan de Olympische Spelen deelgenomen”.

Jochem heeft zichzelf ook steeds weer opnieuw moeten uitvinden om steeds weer het beste uit zich zelf te kunnen halen. Het gaat daarbij om je eigen routes durven kiezen. De verandering zoeken. Het lef hebben om het anders te doen. Creatief en innovatief.

Je mindset is daarbij een alles bepalende succesfactor. Jochem vertelt dat jij de trainingsbaan op komt met zijn Nederlandse wedstrijdschaatspak aan. Inclusief capje. Niks bloot hoofd, gewoon ook je capje op tijdens de training.

Het gaat er om dat je voor jezelf een gevoel en beeld creëert dat zo écht is dat het bijna werkelijkheid is. Zo kom je in een flow en visualiseer je op de trainingsbaan je eigen gouden race alsof het echt is. “What you image you become”. Dat is de wet van de natuur en een deel van het geheim van het succes.

Wat is jouw capje?

Jochem legt verder uit dat het allemaal gaat om de juiste balans. Soms is de balans er van nature. Maar soms is het ook hard werken om de balans weer te vinden. 

Energie ligt aan de basis van die balans. Het gaat dan om duurzame persoonlijke energie. Langdurig. Jochem noemt 4 batterijen welke met elkaar in balans moeten zijn: spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek.

Alle 4 moeten genoeg tijd en aandacht krijgen om weer opgeladen te worden. Hard werken betekent ook hard rusten. Verder noemt Jochem nog een aantal andere draaiknoppen om de balans op alle vier de niveaus te herstellen: slaap, zuurstof, water, voeding, beweging, ontspanning, relativeren, lachen, familie, vrienden, succes en waardering. 

Jochem sluit af met de belangrijkste draaiknop van allemaal. Alleen jijzelf bepaald de balans. De kracht daarbij is om zelfreflectie te hebben. Persoonlijk meesterschap. Jezelf de goede en eerlijke vragen durven te stellen en daar naar luisteren en handelen. Tijd voor jezelf is het allerbelangrijkste. Eerst vreugde, diep in jezelf. Van binnen. Daarna kan die vreugde naar buiten en is de wereld van jou.


Young Public Controllers – Control in beweging

Hoe geef je invulling aan ‘dynamische control’ in het netwerk van overheidsorganisaties? Deze vraag heeft de gemeente Zaanstad voorgelegd aan twee groepen Young Public controllers. 

Beide groepen zijn enthousiast aan de slag gegaan met het vraagstuk en presenteerden de resultaten van hun onderzoek.

Groep 1 – House of Control

Emal, Nanette, Tim en Arthur kwamen met een mooi uitgewerkte visie. Het zgn. ’House of Control’. De ‘ouderwetse’ statische control is op dit moment nog steeds het fundament waarop het huis van control gebouwd is.

Op het fundament staan vervolgens 4 control pijlers: Vertrouwen, Cultuur, Risicomanagement en resultaat/opgavengericht werken.

Deze 4 pijlers geven steun aan het dak. Het dak staat hier symbool voor de nieuwe dynamische control. Deze gaat van controle naar vertrouwen. Van een angstcultuur naar een adaptieve cultuur en van waarde behoud naar waarde creatie.

De conclusie is dat beiden soorten van control nodig zijn en niet zonder elkaar kunnen om het ‘House of Control’ staande te houden.


Groep 2 – dubbel cyclische visie op control

Frank, Laura en Kjell komen met een soortgelijke visie, maar leggen meer de nadruk dat er een keus gemaakt kan worden.

Zij gaan eerst terug naar de basis van control. Simons 1987. Bij control gaat het om bestendigen en om veranderen. Verder is control in feite ‘iets’ van het management en ondersteunt de controller hen daarbij.

Ook deze groep vindt dat statische en dynamische control niet los van elkaar zijn te denken en dat beiden in elkaar verenigd zijn. Als symbool voor hun dubbel cyclische visie op control presenteert deze groep de lemniscaat. 

Verschillende vraagstukken vragen om verschillende benaderingen van control. Of de klassieke, statische PDCA loop wordt als aanvliegroute gekozen. Een aanvliegroute die wordt vergeleken met het besturen van een lijnvliegtuig.

Of je kiest voor de nieuwe dynamische OODA loop: Observe, Orient, Decide en Act. Bij de OODA loop gaat meer om een ‘fighter pilot’ die het vliegtuig moet besturen.

In het midden van de lemniscaat moet een keus gemaakt worden. Of je kiest voor de ‘Plan’ van de PDCA of je kiest voor de ‘Observe’ van de OODA loop. Die keus bepaald de verdere route van de control.

De groep maakt nog duidelijk dat het gaat om durven kiezen. Of de ene loop, of de andere loop. Geen mix. Maak deze keuze expliciet. Dat ontwikkeld meer bewustzijn in de organisatie. Het transparant maken van de keuze maakt ook dat een zekere mate van onzekerheid en ‘out of control’ accepteert.

Tenslotte geeft de tweede groep nog aan dat met de OODA loop de link naar het bestuur en de politiek gemaakt moet worden. Ga het gesprek aan om het juiste control perspectief te kiezen. De control gaat dan nog meer leven en wordt daarmee ‘iets’ van iedereen.

PPenP Nieuwsbrief:

Schrijf je hier in voor de maandelijkse nieuwsbrief van PPenP.

Je ontvangt dan GRATIS het verzamel E-Book van bijna al mijn gastblogs voor FM.nl (financieel-management.nl) ‘Herdefiniëring van Control” en mijn E-book ‘Vreugde’.

 

0 reacties

Nieuwe reactie