Herdefiniëring van Control – 3 Lines of Defence model (3LoD)

16 oktober 2016Professionaliteit

In veel organisaties wordt ten aanzien van de visie op business control gewerkt vanuit het zogenaamde systeem van 3 lijnen van verdediging (3 Lines of Defence ofwel 3LoD-model).

Maar we moeten niet de illusie hebben dat alleen de beschrijving van het 3LoD-model als governance structuur (in de systeemwereld) zomaar ineens alles (in de leefwereld) regelt tussen Business en Finance.  

Om het 3LoD-model (in de leefwereld) tussen Business en Finance te doen slagen is veel meer nodig dan je misschien in eerste instantie zou denken. Het model past namelijk binnen het zgn. ‘van-buiten-naar-binnen-denken’ en gaat om een fundamenteel andere manier van (samen) werken en (samen) denken.

Zie onderstaande figuur waarin ik de werking van het 3LoD-model nader omschrijf en een vergelijking maak met de klassieke 3 lijnen van de triaspolitica van meneer Montesqieu.

3LoD-model en ‘eigenaarschap’

Het thema ‘eigenaarschap’ is de kritische succesfactor binnen het 3LoD-model. De bedoeling achter het 3LoD-model is dat het als governance structuur moet ondersteunen bij het creëren van meer ‘eigenaarschap’ van de Business.

Het gaat er om dat de Business zich in de dagelijkse werk- en leef praktijk zich ook daadwerkelijk ‘eigenaar’ voelt van hun eigen business control, inclusief hun eigen budgetten. En zich ook als eigenaar daarvan gaat gedragen.

Finance & Control en andere stafafdelingen zijn in de praktijk geneigd om het ei

3LoD-model en ‘eigenaarschap’

Het thema ‘eigenaarschap’ is de kritische succesfactor binnen het 3LoD-model. De bedoeling achter het 3LoD-model is dat het als governance structuur moet ondersteunen bij het creëren van meer ‘eigenaarschap’ van de Business.

Het gaat er om dat de Business zich in de dagelijkse werk- en leef praktijk zich ook daadwerkelijk ‘eigenaar’ voelt van hun eigen business control, inclusief hun eigen budgetten. En zich ook als eigenaar daarvan gaat gedragen.

Finance & Control en andere stafafdelingen zijn in de praktijk geneigd om het eigenaarschap op allerlei plekken weg te halen van de plek waar het zou behoren te liggen. Onder de noemer van ‘ondersteuning bieden’ of ‘risicobeheer’ neemt de control-organisatie (on)bedoeld eigenaarschap over van de Business. Daarmee zetten we een hele negatieve spiraal in werking, want wie onteigend wordt stopt met groeien, stopt met betekenisvol zijn en stopt dus met het nemen van initiatief en echte verantwoordelijkheid. Onteigenen doet afbreuk aan de zelfstandigheid en de prestaties van de Business en stemt uiteindelijk niet overeen met de ware bedoeling en de ware zin- en betekenisgeving van de organisatie als geheel.

Je bent eigenaar als je het gevoel hebt dat je het kunt beïnvloeden. Eigenaarschap kun je verder niet opdringen. Je kunt iemand wel verantwoordelijkheid laten nemen, maar het opleggen van verantwoordelijkheid, in de governance systeemwereld van het 3LoD-model, zal nooit eenzelfde gevoel geven als echt eigenaarschap bezitten in de menselijke leefwereld.

Vanuit de psychologische theorie wordt als kern van eigenaarschap gesproken over een ‘iets’ wat ‘van mij’ of ‘van ons’ is. En als iets van mij of van ons is dan heeft dat grote invloed op houding, gedrag en motivatie. Eigenaarschap zie je als mensen zich ontfermen over een beoogd resultaat. Het is van hun, ze zijn er persoonlijk mee verbonden. Ze zijn betrokken.

Als iedereen zich maximaal eigenaar voelt dan maak je optimaal gebruik van alle aanwezige potentiële denk- en doe-kracht. Het gevoel van eigenaarschap van de 1e lijn heeft hiermee grote invloed op de prestaties van de 1e lijn, want eigenaarschap draagt bij aan:


Gevoel van verantwoordelijkheid

Wanneer de Business het gevoel heeft hun eigen doelen en budgetten te bezitten, dan voelt de Business zich ook verantwoordelijk om zorg te dragen voor die doelen en budgetten. De Business zal het zo nodig beschermen, verbeteren, controleren en in eigen handen houden. Dit werkt prestatie verhogend.


Gevoel van aanspreekbaar zijn

Wanneer de Business het gevoel heeft hun eigen doelen en budgetten te bezitten, dan verwacht de Business daar ook aanspreekbaar op te zijn. De Business gaat ervan uit dat anderen zien wat zij doen en verwachten dus impliciet dat anderen hen hierop kunnen aanspreken. Het gegeven dat de rol van de Business zichtbaar is voor anderen heeft een versterkend en prestatie verhogend effect.


Gevoel van eigenwaarde
Wanneer de Business het gevoel heeft hun eigen doelen en budgetten te bezitten, dan draagt dit bij aan het gevoel van eigenwaarde. Het gevoel van eigenwaarde heeft te maken met het geloof in de eigen vaardigheden en competenties die voor de Business nodig zijn om hun professionele rol succesvol te kunnen vervullen. De Business heeft daarmee invloed op de aanpak en uitkomsten en het geeft de Business beroepstrots.


Gevoel van verbondenheid

Wanneer de Business het gevoel heeft hun eigen doelen en budgetten te bezitten, dan voelt de Business zich er ook mee verbonden. Het geeft grond onder je bestaan en de betekenis van het er mogen zijn.


 

3LoD-model en ‘de ware dialoog’

 

Eigenlijk gaat het bij het 3LoD-model ook om een stuk zelfsturing en zelfredzaamheid van de Business. Het gaat ook om verschuivingen in werkzaamheden van Finance naar Business. In het alleruiterste geval gaat het zelfs om de bereidheid van de control organisatie (Finance) om zichzelf overbodig te maken ten gunste van ‘de bedoeling’ van de organisatie als geheel.

Als we het 3LoD-model en de herdefiniëring van control echt een succes willen laten zijn hebt dan het lef om verder en dieper de leefwereld in te gaan. Maak het thema eigenaarschap bespreekbaar. Onderzoek samen met de Business in een ware dialoog wanneer er sprake is van onteigenen of toe-eigenen.


Met een ware dialoog bedoel ik niet simpel een tweegesprek. Nee, zie het als iets wat helemaal niet zo simpel is. Zie het als een soort relatietherapie, waarbij er even evenwicht in het gesprek moet zijn. Zowel Business als Finance moeten in de ware dialoog evenwaardig aan bod komen en de kans krijgen om hun gevoelens ten aanzien van eigenaarschap naar voren te brengen. De ware dialoog is daarmee verrijkend, omdat men samen leert en samen goed naar elkaar luistert. 

Vreugde! Vreugde voor Iedereen!

Het 3LoD-model geeft ons in eerste instantie een korte systematische beschrijving van de puzzel die gelegd moet worden. Maar daarmee zijn we er nog lang niet. ‘Eigenaarschap’ en ‘de ware dialoog’, dat zijn voor Business en Finance de belangrijkste uitdagingen om de waarde-en-control-puzzel met succes te leggen. Maar onthoudt, dat als de puzzel eenmaal gelegd is er Vreugde, Vreugde voor Iedereen, is J

PPenP Nieuwsbrief:

Ga naar mijn website en schrijf je in op de maandelijkse nieuwsbrief.

Je ontvangt dan GRATIS het verzamel E-Book van al mijn gastblogs voor FM.nl (financieel-management.nl) ‘Herdefiniëring van Control

aarschap op allerlei plekken weg te halen van de plek waar het zou behoren te liggen. Onder de noemer van ‘ondersteuning bieden’ of ‘risicobeheer’ neemt de control-organisatie (on)bedoeld eigenaarschap over van de Business. Daarmee zetten we een hele negatieve spiraal in werking, want wie onteigend wordt stopt met groeien, stopt met betekenisvol zijn en stopt dus met het nemen van initiatief en echte verantwoordelijkheid. Onteigenen doet afbreuk aan de zelfstandigheid en de prestaties van de Business en stemt uiteindelijk niet overeen met de ware bedoeling en de ware zin- en betekenisgeving van de organisatie als geheel.

Je bent eigenaar als je het gevoel hebt dat je het kunt beïnvloeden. Eigenaarschap kun je verder niet opdringen. Je kunt iemand wel verantwoordelijkheid laten nemen, maar het opleggen van verantwoordelijkheid, in de governance systeemwereld van het 3LoD-model, zal nooit eenzelfde gevoel geven als echt eigenaarschap bezitten in de menselijke leefwereld.

Vanuit de psychologische theorie wordt als kern van eigenaarschap gesproken over een ‘iets’ wat ‘van mij’ of ‘van ons’ is. En als iets van mij of van ons is dan heeft dat grote invloed op houding, gedrag en motivatie. Eigenaarschap zie je als mensen zich ontfermen over een beoogd resultaat. Het is van hun, ze zijn er persoonlijk mee verbonden. Ze zijn betrokken.

Als iedereen zich maximaal eigenaar voelt dan maak je optimaal gebruik van alle aanwezige potentiële denk- en doe-kracht. Het gevoel van eigenaarschap van de 1e lijn heeft hiermee grote invloed op de prestaties van de 1e lijn, want eigenaarschap draagt bij aan:


Gevoel van verantwoordelijkheid

Wanneer de Business het gevoel heeft hun eigen doelen en budgetten te bezitten, dan voelt de Business zich ook verantwoordelijk om zorg te dragen voor die doelen en budgetten. De Business zal het zo nodig beschermen, verbeteren, controleren en in eigen handen houden. Dit werkt prestatie verhogend.


Gevoel van aanspreekbaar zijn

Wanneer de Business het gevoel heeft hun eigen doelen en budgetten te bezitten, dan verwacht de Business daar ook aanspreekbaar op te zijn. De Business gaat ervan uit dat anderen zien wat zij doen en verwachten dus impliciet dat anderen hen hierop kunnen aanspreken. Het gegeven dat de rol van de Business zichtbaar is voor anderen heeft een versterkend en prestatie verhogend effect.


Gevoel van eigenwaarde
Wanneer de Business het gevoel heeft hun eigen doelen en budgetten te bezitten, dan draagt dit bij aan het gevoel van eigenwaarde. Het gevoel van eigenwaarde heeft te maken met het geloof in de eigen vaardigheden en competenties die voor de Business nodig zijn om hun professionele rol succesvol te kunnen vervullen. De Business heeft daarmee invloed op de aanpak en uitkomsten en het geeft de Business beroepstrots.


Gevoel van verbondenheid

Wanneer de Business het gevoel heeft hun eigen doelen en budgetten te bezitten, dan voelt de Business zich er ook mee verbonden. Het geeft grond onder je bestaan en de betekenis van het er mogen zijn.


 

3LoD-model en ‘de ware dialoog’

 

Eigenlijk gaat het bij het 3LoD-model ook om een stuk zelfsturing en zelfredzaamheid van de Business. Het gaat ook om verschuivingen in werkzaamheden van Finance naar Business. In het alleruiterste geval gaat het zelfs om de bereidheid van de control organisatie (Finance) om zichzelf overbodig te maken ten gunste van ‘de bedoeling’ van de organisatie als geheel.

Als we het 3LoD-model en de herdefiniëring van control echt een succes willen laten zijn hebt dan het lef om verder en dieper de leefwereld in te gaan. Maak het thema eigenaarschap bespreekbaar. Onderzoek samen met de Business in een ware dialoog wanneer er sprake is van onteigenen of toe-eigenen.


Met een ware dialoog bedoel ik niet simpel een tweegesprek. Nee, zie het als iets wat helemaal niet zo simpel is. Zie het als een soort relatietherapie, waarbij er even evenwicht in het gesprek moet zijn. Zowel Business als Finance moeten in de ware dialoog evenwaardig aan bod komen en de kans krijgen om hun gevoelens ten aanzien van eigenaarschap naar voren te brengen. De ware dialoog is daarmee verrijkend, omdat men samen leert en samen goed naar elkaar luistert. 

Vreugde! Vreugde voor Iedereen!

Het 3LoD-model geeft ons in eerste instantie een korte systematische beschrijving van de puzzel die gelegd moet worden. Maar daarmee zijn we er nog lang niet. ‘Eigenaarschap’ en ‘de ware dialoog’, dat zijn voor Business en Finance de belangrijkste uitdagingen om de waarde-en-control-puzzel met succes te leggen. Maar onthoudt, dat als de puzzel eenmaal gelegd is er Vreugde, Vreugde voor Iedereen, is J

PPenP Nieuwsbrief:

Ga naar mijn website en schrijf je in op de maandelijkse nieuwsbrief.

Je ontvangt dan GRATIS het verzamel E-Book van al mijn gastblogs voor FM.nl (financieel-management.nl) ‘Herdefiniëring van Control

Met hierin de volgende blogs;

·         Passie voor Finance, vertel het volledige en ware verhaal!

·         5 tips voor meer verbinding tussen Business & Finance.

·         Business Partnering: De 5 marketing P's van de financiële functie.

·         Plan Do CONNECT! Act: Business Controller als Business Connector. 

·         5 manieren om de bestaande toestand uit te dagen. 

·         Van Cijfers naar Waarden: Een zoektocht in de nieuwe realiteit voor Finance.

·         CFO Day 2015 – deel 1: Wat kunnen organisaties leren van levenscoach, Michael Pylarcyck en een financial innovator?

·         CFO Day 2015 – deel 2: Wat kunnen organisaties leren van Commandant Korps Commandotroepen, Jan Swillens?

·         Wat kunnen organisaties leren van topschaatser Erben Wennemars?

·         Seminar - Empowerment met Soft Controls – van Controle naar Vertrouwen bij de HTM.

·         Congres Finance Transformatie: Welke 4 doorbraken kunnen vanuit Finance gerealiseerd worden om van een ‘Verdraaide Olietanker’ te transformeren in een ‘Exponentiële Speedboot’? 

 

Bovendien ontvang je ook nog mijn openhartige, diepzinnige, verrassende, persoonlijke, veelzijdige en vermakelijke E-book ‘Vreugde! Vreugde voor Iedereen!

Een zelf geschreven E book over, jawel, de drie P’s.

  

1.           Passie
1.1.      Woordbetekenis: Wat betekent PASSIE?             
1.2.      Wat betekent PASSIE voor mij?                            
1.3.      PASSIE-BLOG: 3 tips om het ervaren van passie-momentjes te vergroten.
1.4.      PASSIE-BLOG: “Wijze Tekst”; Vergroot je kans op passie-momentjes.
1.5.      Great PASSIE-speech!

 

2.           Plezier
2.1.      Woordbetekenis: Wat betekent PLEZIER?           
2.2.      Wat betekent PLEZIER voor mij?                                  
2.3.      Enkele flauwekulletjes en een tip voor elke dag plezier!     
2.4.      BLOG: Waarom leider van een voetbalelftal zijn zoveel plezier geeft?!
2.5.      Great PLEZIER-quotes!  

                                                                 

3.           Professionaliteit
3.1.      Woordbetekenis: Wat betekent PROFESSIONALITEIT?
3.2.      Wat betekent PROFESSIONALITEIT voor mij?
3.3.      BLOG: Verandermanagement als avontuur ve spinning les in 7 etappes.  
3.4.      Great PROFESSIONALITEIT “wijsheden”

 

4.           De Vreugde cirkel
4.1.      De vreugde-cirkel (PPenP) nader toegelicht.
4.2.      De vreugde-cirkel (PPenP) en het herdefiniëren van  Control.
4.3.      De vreugde-cirkel (PPenP) en het gehele leven.

 

 

1 reacties

paul halsema

2016-11-07T20:08:43+0100

ga zo door Oscar, interessant

 

Groet

Paul

Nieuwe reactie