Herdefiniëring van Control - Hoe bouw je in 5 stappen vertrouwen op? (1 van 6)

11 maart 2016 Professionaliteit

Inleidende blog

Het zijn roerige tijden in de huidige VUCA wereld. VUCA staat voor de chaotische, snelle, onzekere en onvoorspelbare tijd waarin wij momenteel leven.

V= Volatility: de onvoorspelbaarheid en snelheid van veranderingen.

U= Uncertainty: onzekerheid over wat er staat te gebeuren.

C= Complexity: veelheid aan krachten, chaos en verwarring rondom ons.

A= Ambiguity: oorzaak en gevolg zijn onduidelijk en moeilijk verklaarbaar.

Hoe kunnen organisaties, en hun finance & control functie, ervoor zorgen dat zij mee veranderen en zich blijven vernieuwen?

Niet alle risico’s willen beheersen

Één van de grootste risico’s voor het voortbestaan van organisaties in een VUCA wereld is het risico dat alle risico’s beheerst moeten worden. Als organisaties alles willen beheersen en daar steeds weer nieuwe control-systemen voor bedenken dan maken we elkaar helemaal gek. En volgens mij zijn we al aardig gek aan het worden met z’n allen.

Daarnaast belet de beheersingsdrang tevens de groei en de bloei van de organisatie als geheel. Niemand is eigenlijk écht blij. Passie en plezier in de professionaliteit lijkt soms ver te zoeken.

Van controle naar vertrouwen

Een van de bewegingen die momenteel in speelt op de verandering is die ‘van controle naar vertrouwen’. De finance & control functie moet daarmee ook zijn bijdrage leveren aan de noodzakelijke verandering en de vernieuwing. Herdefiniëring van control is dus noodzakelijk.

Maar het inzetten van vertrouwen doe je niet ineens. Je kunt simpelweg niet alle controls zomaar ineens los laten. “Zo, vanaf nu gaan we van controle naar vertrouwen. Dus vanaf nu vertrouwen we erop dat het wel goed komt!”. Nee, dat is blind vertrouwen en dat is wel een beetje dom. Dat kan nooit de bedoeling zijn van een goede finance & control functie.

Op een andere manier ‘vastpakken’

Bij de beweging ‘van controle naar vertrouwen’ gaat het niet om het loslaten van controls, maar juist om het op een andere manier ‘vastpakken’ ervan. Beheersing vindt in de herdefiniëring van control en in de nieuwe manier van organiseren veel meer plaats vanuit vertrouwen en het neemt daarmee de menselijke relatie, de leefwereld, als vertrekpunt.

Als we control willen herdefiniëren zullen we moeten wennen aan het feit dat we simpelweg niet alles meer kunnen voorspellen en plannen. Het heeft weinig zin meer om in een VUCA omgeving een strategie uit te stippelen en daar steeds weer de voortgang van te bewaken en de afwijkingen van te verklaren middels allerlei indicatoren en dashboards.

Nee, als we control gaan herdefiniëren dan gaan we door hebben dat de meest ideale en integrale oplossing vooraf nooit te bedenken is. De systematische en illusionistische Planning en Control gaat tot het verleden behoren en gaat na de herdefiniëring van control plaats maken voor de dynamische menselijke (vertrouwens)relatie, waarbij het in de leefwereld continu gaat om samen aanvoelen en samen inspelen op de situatie.

Wederzijds vertrouwen als randvoorwaarde

Belangrijke randvoorwaarde is dat er voldoende wederzijds vertrouwen opgebouwd moet worden. De gezamenlijke zin- en betekenisgeving (de bedoeling) dient hierbij als een belangrijke energiebron.

Maar de aanwezigheid van wederzijds vertrouwen is niet altijd zo vanzelfsprekend binnen organisaties. Dus als je wederzijds vertrouwen wilt inzetten voor de herdefiniëring van control in organisaties zal je eerst moeten weten hoe je wederzijds vertrouwen opbouwt.

In mijn volgende vijf blogs ga ik verder in hoe je dat doet. Als basis gebruik ik de 5 stappen die Stephen M.R. Covey geeft in zijn bestseller ‘Slim Vertrouwen (smart trust)’:

Bestel 'm hier

Stap 1 - Maak bewust de keuze om in vertrouwen te geloven
Stap 2 - Begin bij jezelf!
Stap 3 - Maak je bedoelingen kenbaar en ga uit van de goede bedoelingen van de ander
Stap 4 - Maak waar wat je zegt (zeggen en doen).
Stap 5 - Geef het goede voorbeeld door anderen je vertrouwen te schenken.

Dit was de eerste, inleidende blog in een serie van 6 blogs over hoe je in 5 stappen wederzijds vertrouwen kunt opbouwen om dit vervolgens te gebruiken bij de herdefiniëring van control binnen organisaties.

Meer lezen? Herdefiniëring van control en opbouwen van vertrouwen

Stap 1 - Kies ervoor om in vertrouwen te geloven!

Stap 2 - Begin bij jezelf!

Stap 3 - Maak je bedoelingen kenbaar en ga uit van de goede bedoelingen van een ander.

PPenP Nieuwsbrief:

Meld je hier aan voor de maandelijkse nieuwsbrief met PPenP blogs en ontvang GRATIS mijn openhartige E book Vreugde! Vreugde voor Iedereen! plus mijn E book van al mij gastblogs voor FM.nl ‘Herdefiniëring van Control”.

0 reacties

Reacties zijn niet toegestaan voor dit bericht