Herdefiniëring van Control - Hoe bouw je in 5 stappen vertrouwen op? (2 van 6)

19 maart 2016 Professionaliteit

stap 1 – Kies ervoor om in vertrouwen te geloven!

De aanwezigheid van vertrouwen is niet altijd zo vanzelfsprekend binnen organisaties. Als je in de herdefiniëring van control vertrouwen wilt inzetten voor de beheersing van de organisatie zal je eerst moeten weten hoe je wederzijds vertrouwen opbouwt.

Bij stap 1 in het opbouwen van vertrouwen moet een fundamentele keuze gemaakt worden:

Kies ervoor om in vertrouwen te geloven!

Blijf bij je keuze.

Het allerergste van deze tijd is dat met alle nieuwsberichten over fraude en bedrog het vertrouwen steeds weer vernietigd wordt. Met laatst weer recente voorbeelden van FIFA, Volkswagen en de corruptie bij de politie wordt het steeds lastiger om die fundamentele keuze, om in vertrouwen te (blijven) geloven, te maken.

Ik weiger de kleine onbetrouwbare minderheid het te laten verpesten voor de overgrote betrouwbare meerderheid. Ik weiger me erbij neer te leggen dat het uitgangspunt voor de menselijke relatie en al het handelen van wantrouwen uit moet gaan. Naast dat niemand daar blij van wordt zou dat nog meer regels, wetgeving, voorschriften, hiërarchie en bureaucratie met zich meebrengen.

Nee, ik blijf de fundamentele keuze maken dat de meeste mensen te vertrouwen zijn. Want alleen vanuit dat geloof is vreugde, vreugde voor iedereen mogelijk. Niets kan gedaan worden zonder hoop, geloof en vertrouwen.

Slim vertrouwen en de herdefiniëring van control

Vertrouwen als fundamenteel uitgangspunt blijven nemen dat is ook waar het begint voor de herdefiniëring van control. Ik geloof dat we de allerhoogste vorm van ‘control’ en ‘vreugde’ bereiken met een cultuur van wederzijds vertrouwen en niet met een cultuur van overmatige control die uitgaat van wantrouwen en daarnaast de illusie lijkt te hebben dat alles te beheersen is.

Maar vertrouwen dat moeten we, aldus Stephan M.R. Covey, wel ‘slim’ doen. Slim vertrouwen als 3e alternatief voor blind vertrouwen en achterdocht/ wantrouwen. Bij de herdefiniëring van control kunnen we ook gebruik maken van onderstaande matrix van ‘slim’ vertrouwen van Covey.

 

Ontwikkel, per situatie, een gezamenlijke visie op control.

Per ‘control’-situatie zouden Business en Finance samen vanuit dialoog moeten kunnen beoordelen in welke mate de geneigdheid tot wederzijds vertrouwen onderling aanwezig is. Voorwaarde is dat de omgeving voldoende veiligheid moet bieden om dit vertrouwensonderwerp echt vanuit betrokkenheid met elkaar te bespreken.

Daarnaast zouden Business en Finance samen kunnen beoordelen in hoeverre analyse van de ‘control’-situatie met bijbehorende risico’s en geloofwaardigheid mogelijk is. In hoeverre is de ‘control’-situatie VUCA of niet?

V= Volatility: de onvoorspelbaarheid en snelheid van veranderingen.
U= Uncertainty: onzekerheid over wat er staat te gebeuren.
C= Complexity: veelheid aan krachten, chaos en verwarring rondom ons.
A= Ambiguity: oorzaak en gevolg zijn onduidelijk en moeilijk verklaarbaar

Vervolgens kan, per situatie, een gezamenlijke visie op control ontwikkelt worden. Een visie die de ene keer bij eenvoudig te voorspellen situaties of om de basis weer op orde te krijgen meer uit zal gaan van hard controls en de ‘ouderwetse’ planning & control van voorspellen en beheersen (PDCA).

Maar in veel nieuwe, VUCA situaties zal control geherdefinieerd moeten worden en vanuit de menselijke vertrouwens relatie aangevlogen moeten worden. Geen PDCA meer, maar samen continu aanvoelen en samen continu inspelen op de situatie.

Deze herdefiniëring van control doorbreekt ten eerste de illusie van beheersbaarheid en ten tweede levert het een wederzijdse continue betrokkenheid van zowel Business als Finance op.

Durf fundamenteel te kiezen voor het half volle glas!

Tot slot. Het glas is half vol én het glas in half leeg. Het is allebei waar, dus ga niet eindeloos in debat over wie gelijk heeft of niet. Maar je bepaalt wel zelf hoe je naar het glas, de control-situatie, kijkt.

De control-situatie is niet zoals die is, de control-situatie is zoals jezelf wilt dat die is. Maak juist hierin de fundamentele keuze door altijd het half volle glas als uitgangspunt te nemen.

Kies er voor om in vertrouwen te geloven!

Dit was de tweede blog in een serie van 6 blogs over hoe je in 5 stappen wederzijds vertrouwen kunt opbouwen om dit vervolgens te gebruiken bij de herdefiniëring van control binnen organisaties.

Als basis voor het opbouwen van vertrouwen gebruik ik de 5 stappen die Stephen M.R. Covey geeft in zijn bestseller ‘Slim Vertrouwen (smart trust)’.

 Bestel 'm hier

Stap 1 - Maak bewust de keuze om in vertrouwen te geloven!
Stap 2 - Begin bij jezelf!
Stap 3 - Maak je bedoelingen kenbaar en ga uit van de goede bedoelingen van de ander.
Stap 4 - Maak waar wat je zegt (zeggen en doen).
Stap 5 - Geef het goede voorbeeld door anderen je vertrouwen te schenken.

Meer lezen? Herdefiniëring van control en opbouwen van vertrouwen

Inleidende blog;

Stap 2 - Begin bij jezelf!

Stap 3 - Maak je bedoelingen kenbaar… en ga uit van de goede bedoelingen van de ander

PPenP Nieuwsbrief:

Meld je hier aan voor de maandelijkse nieuwsbrief met PPenP blogs en ontvang GRATIS mijn openhartige E book Vreugde! Vreugde voor Iedereen! plus mijn E book van al mij gastblogs voor FM.nl ‘Herdefiniëring van Control”.

2 reacties

Oscar

2016-03-31T20:08:01+0200

Dank voor je reactie Fred. Er zal denk ik altijd een mix van soft en hardcontrols moeten zijn.. Nu lijkt die balans nog door te schieten naar veelal hard controls. En het zou zo mooi zijn als je vanuit de leefwereld en de menselijke relatie kunt aantonen dat je in Control bent. Dat moet volgens mij een enorme verlichting geven en veel vreugde voor iedereen brengen. Gr Oscar PPenP

Fred

2016-03-31T13:01:24+0200

Ben er volstrekt van overtuigd dat het op orde brengen v softcontrols (zo je wilt: vertrouwen) een kritische succesfactor is. Om dat te bereiken moet een basisniveau v hardcontrols zijn ingericht. Nodig voor sturing op performance. Hoewel het veelal de minderheid is die niet te vertrouwen is, kan het wel grote schade aanrichten. Ook daarom hardcontrols op basisniveau inrichten. Naarmate vertrouwen aantoonbaar toeneemt kunnen hardcontrols tot het bewuste (te definiëren) minimale basisniveau worden teruggedrongen.

Eea manifesteert zich in de (kwaliteit van de) informatie-voorziening.

Reacties zijn niet toegestaan voor dit bericht