Herdefiniëring van Control - Hoe bouw je in 5 stappen vertrouwen op? (4 van 6)

29 april 2016Professionaliteit

Stap 3 – Maak je bedoelingen kenbaar… en ga uit van de goede bedoelingen van de ander.

In stap 1 maken we de fundamentele keuze door in vertrouwen te (blijven) geloven. In stap 2 beginnen we bij ons zelf, kijken we in de spiegel en zijn we voor onszelf en voor anderen betrouwbaar en geloofwaardig.

In Stap 3 kan het opbouwen van vertrouwen enorm versneld worden als je je bedoelingen (je motieven, je intenties) kenbaar maakt en uit gaat van de goede bedoelingen van een ander.   


Maak je bedoelingen kenbaar

Het gaat erom dat je anderen duidelijk maakt hoe je je gaat gedragen. Geef aan WAT je wilt doen, maar geef daarbij ook aan WAAROM je het wilt doen.

Als je je motief, je intentie achter je ideeën verduidelijkt en het waarom kenbaar maakt zorgt dat voor een enorme versnelling in het opbouwen van vertrouwen,

-         omdat de ander dan niet in het ongewisse blijft en begrijpt waar hij/zij aan toe is.

-         omdat het aanzet tot wederkerigheid

Als we onze bedoelingen niet uitspreken is het zeer waarschijnlijk dat onze motieven verkeerd begrepen worden. Spreken we onze bedoelingen wel uit dan hoeven anderen niet te gissen naar ons motief.

Helaas gaan mensen in organisaties waar weinig vertrouwen heerst meestal van het slechtste uit en niet van het beste. Hun angsten, verdenkingen en zorgen winnen het vaak van hun hoop, dromen en wensen. En op het moment dat er bedenkingen zijn over iemands motieven, raakt alles wat hij/zij doet besmet.

Door continu bewust met een ‘open agenda’ steeds weer je bedoelingen kenbaar te maken en uit te spreken in
(control)-situaties kan het opbouwen van vertrouwen enorm versneld worden.   


Ga uit van de goede bedoelingen van de ander

Als er geen sprake zou zijn van een intentieverklaring vooraf dan kun je er bij de ander het best van uitgaan dat hij positieve en goede bedoelingen heeft, wat de ander ook zegt of doet.

Voor sommige klinkt dit uitgangspunt misschien naïef. Maar bij het opbouwen van (slim) vertrouwen gaat het over hoe je je geneigdheid tot vertrouwen en je analytische vaardigheden kunt inzetten om te beslissen of je iemand wel of niet zult vertrouwen. De daden van het relatief kleine aantal bedriegers die zo enorm veel media-aandacht krijgen vertegenwoordigen niet de norm.

Wie uitgaat van goede bedoelingen opent de deur voor vertrouwensvolle relaties. Zodra je aanneemt dat iemands bedoelingen goed zijn, verandert de dynamiek van de relatie. Het zet aan tot wederkerigheid en het creëert een opwaartse spiraal van vertrouwen.


Een stroomversnelling in het opbouwen van vertrouwen

Stap 3 begint met ‘woorden’. Door in stap 4 (zie de volgende blog) deze woorden waar te maken met ‘daden’ komt het opbouwen van vertrouwen pas echt in een stroomversnelling.

Dit was de vierde blog in een serie van 6 blogs over hoe je in 5 stappen wederzijds vertrouwen kunt opbouwen om dit vervolgens te gebruiken bij de herdefiniëring van control binnen organisaties.

Als basis voor het opbouwen van vertrouwen gebruik ik de 5 stappen die Stephen M.R. Covey geeft in zijn bestseller ‘Slim Vertrouwen (smart trust)’.

    Bestel ‘m hier

Stap 1 - Maak bewust de keuze om in vertrouwen te geloven

Stap 2 - Begin bij jezelf!

Stap 3 - Maak je bedoelingen kenbaar

               en ga uit van de goede bedoelingen van de ander                     

Stap 4 - Maak waar wat je zegt (zeggen en doen).

Stap 5 - Geef het goede voorbeeld door anderen je vertrouwen te schenken.

Meer lezen? Herdefiniëring van control en opbouwen van vertrouwen 

Inleidende blog;

Stap 1 -         Maak bewust de keuze om in vertrouwen te geloven

Stap 2 -         Begin bij jezelf!


PPenP Nieuwsbrief:

Meld jehier aan voor de maandelijkse nieuwsbrief met PPenP blogs en ontvang GRATIS mijn openhartige E book Vreugde! Vreugde voor Iedereen! plus mijn E book van al mij gastblogs voor FM.nl ‘Herdefiniëring van Control”.

0 reacties

Nieuwe reactie