Herdefiniëring van Control - Hoe bouw je in 5 stappen vertrouwen op? (6 van 6)

02 augustus 2016 Professionaliteit

In stap 1 maken we de fundamentele keuze door in vertrouwen te (blijven) geloven. In stap 2 beginnen we bij ons zelf, kijken we in de spiegel en zijn we voor onszelf en voor anderen betrouwbaar en geloofwaardig. In de combinatie van stap 3 en stap 4 voegen we daad bij woord door te doen wat we zeggen.

In de laatste stap geven we het goede voorbeeld door anderen ons vertrouwen te schenken.

Drie redenen waarom het verstandig is om anderen je vertrouwen te schenken;

reden 1: het levert resultaten op

Als je anderen mensen je vertrouwen schenkt dan raken zijn geïnspireerd. Het brengt het beste in ze naar boven. Het motiveert en het is daarbij de meest overtuigende en duurzame vorm van menselijke motivatie.

Mensen overstijgen ogenschijnlijke grenzen en ontdekken nieuwe en verbluffende capaciteiten waarvan ze zich voorheen niet bewust waren. Dat levert fantastische resultaten op.

 

reden 2: het bevordert vertrouwen

Als je mensen niet kunt vertrouwen, wie kun je dan vertrouwen? Vertrouwen schenken is één van de beste manieren om vertrouwen te vergroten. Het is de bekende olievlek, die groter en groter wordt.

 

reden 3: het leidt tot wederkerigheid

Als we mensen ons vertrouwen schenken, geven ze dat vertrouwen meestal ook aan ons terug. Dan is de cirkel rond en heb je samen vertrouwen in elkaar. Vreugde ontstaat en alles is mogelijk.

Van controle naar vertrouwen: échte leiders (CFO’s) gaan voor

Om van controle naar (slim) vertrouwen te gaan en om de control te herdefiniëren moet iemand de eerste stap zetten. Dat is de taak van finance leiders, de CFO’s. Zij moeten voor gaan. Zij moeten het initiatief nemen en het goede voorbeeld geven als het gaat om het schenken van vertrouwen aan de business en om daar waar het kan de planning en control los te laten.

Als CFO’s geen vertrouwen wekken en schenken geven zij geen leiding. Dan blijven zij managers van het control systeem. Ze sturen wel, maar leiden niet. Dingen manage en/of control je. Mensen leid je.

Het planning-en-control-systeem werkt averechts

Wat gebeurt er als je als organisatie zo heel veel planning en control hebt? Dan zeg je in feite tegen de business: “We vertrouwen jullie niet”. Het gevolg is dat de business emotioneel gezien (in de leefwereld) afstand doet van hun verantwoordelijkheid. Dat komt tot uiting in hun beoordelingsvermogen en in hun houding en gedrag. ‘Iets’ in het ‘gezonde boerenverstand’ van de business wordt in de leefwereld uitgeschakeld of in slaap gesust door het toevoegen van allerlei planning-en-control-maatregelen. In feite stimuleerde het planning-en-control systeem precies het tegenovergestelde van wat al die control maatregelen moesten garanderen.

Van controle naar (slim) vertrouwen; hoe control herdefiniëren?

Voor de herdefiniëring van control is moed nodig. Want er kleven ook risico’s aan. Maar ook aan het niet schenken van vertrouwen en vasthouden aan control kleven risico’s – en die zijn vaak vele malen groter. Bovendien worden er veel kansen op vreugde gemist.

 

Hoe doorlopen we het besluitvormingsproces? Hoe bepalen we of we de business ons vertrouwen schenken, en – zo ja – hoeveel vertrouwen schenken we dan en onder welke voorwaarden?

 1. Ga terug naar de bedoeling en de menselijke relatie.

CFO’s moeten de herdefiniëring van control in ieder geval vanuit de menselijke relatie en vanuit de dieperliggende zin- en betekenisgeving (de bedoeling) vorm gaan geven. Planning en control wordt dan meer continu samen aanvoelen en samen inspelen op.

 

2. Gebruik daarbij Covey’s matrix van (slim) vertrouwen

In de slim-vertrouwenmatrix (zie stap1)

zijn twee factoren verwerkt waaraan CFO’s de meeste steun hebben bij het nemen van beslissingen om van controle naar vertrouwen te gaan: de geneigdheid tot vertrouwen en de analyse van de (control)situatie, geloofwaardigheid en risico’s.

De combinatie van deze twee factoren kunnen een goed oordeel opleveren, maar het is eerder kunst dan wetenschap om de hoogste synergie tussen deze twee factoren te bereiken.

Om die synergie te bereiken moet je in ieder geval uitgaan van de positieve bedoelingen van de anderen. En je moet ervoor vaststellen wanneer analyse van de (control)situatie vertrouwen mogelijk maakt – en wanneer de analyse van de situatie het opbouwen van vertrouwen in de weg staat.

Om control te herdefiniëren is onderscheidingsvermogen nodig, en soms de bereidheid om een sprong van vertrouwen te nemen, zelfs als de logica in een andere richting wijst.

Wat kun jij doen?

Als we de keuze maken om de vijf stappen te zetten en te ‘tillen vanwaar we staan’ kunnen we een heleboel doen om vertrouwen te bevorderen en op te bouwen.

1. We kunnen ervoor kiezen om in vertrouwen te (blijven) geloven

2. We kunnen bij onszelf beginnen

3. We kunnen onze bedoelingen kenbaar maken en uitgaan van de positieve bedoelingen van anderen

4. We kunnen doen wat we zeggen dat we gaan doen

5. We kunnen het goede voorbeeld geven en vóórgaan in het schenken van (slim) vertrouwen aan anderen.

Dit was de zesde en laatste blog over hoe je in 5 stappen wederzijds vertrouwen kunt opbouwen om dit vervolgens te gebruiken bij de herdefiniëring van control binnen organisaties.

Als basis voor het opbouwen van vertrouwen gebruik ik de 5 stappen die Stephen M.R. Covey geeft in zijn bestseller ‘Slim Vertrouwen (smart trust)’.

 Bestel ‘m hier

 

PPenP Nieuwsbrief:

Meld je hier aan voor de maandelijkse nieuwsbrief met PPenP blogs en ontvang GRATIS mijn openhartige E book Vreugde! Vreugde voor Iedereen! plus mijn E book van al mij gastblogs voor FM.nl ‘Herdefiniëring van Control”.

0 reacties

Nieuwe reactie