Masterclass Reinventing Control – op weg naar een nieuw vreugdevol tijdperk voor iedereen.

06 september 2018 Professionaliteit

Het meemaken van een verandering van tijdperk is een unicum dat slechts weinig generaties is gegeven. Spannender dan dit tijdsgewricht kan het nauwelijks worden.

Dag 1: Woensdag 7 november 2018, 15.30-21.00 uur - Anders kijken en anders denken

Dag 2: Woensdag 21 november 2018, 15.30-21.00 uur - Anders doen

Prachtige locatie:

Villa Maarheeze, Rijksstraatweg 675 te Wassenaar

Een nieuwe realiteit

Het huidige tijdperk is aan een grens gekomen. Internet, social media en digitalisering zijn er al een tijdje en er is een nieuwe ‘tsunami’ van ongekende technologie op komst. Alles gaat sneller en sneller en steeds weer gebeuren er onverwachtse dingen. De voorspelbaarheid neemt af. Meervoudige krachtenvelden zijn aanwezig. Alles wordt steeds ingewikkelder door het groeiende aantal onderling afhankelijke factoren. Oorzaak-gevolgrelaties zijn niet duidelijk en er bestaat een bepaalde dubbelzinnigheid van de realiteit (er zijn meerdere waarheden). Duidingen als juist of onjuist, eens of oneens en goed of slecht blijken niet zo scherp te maken. In plaats van of-of blijkt én-én ook te kloppen.

Steeds meer organisaties willen ‘agile’ werken, omdat ze snel moeten aanvoelen en inspelen op datgene wat nodig is om vanuit de bedoeling van de organisatie te blijven werken. Deze noodzakelijke flexibiliteit en adaptiviteit komt meer en meer op gespannen voet te staan met onze huidige manier van sturing, beheersing en control.

Als controllers zullen we de dynamiek van deze veranderingen met alle onzekerheid, onvoorspelbaarheid en complexiteit moeten omarmen. Het oude, klassieke systeem van planning & control, van voorspellen en beheersen werkt simpelweg niet meer in een zgn. VUCA wereld. Dat zullen we moeten herkennen en erkennen.

Het is voor ons als controllers onze opgave om samen de control opnieuw uit te vinden en waarden centraal te stellen. Een doorbraak naar een nieuw tijdperk met een totaal nieuwe en ruimere kijk op control ligt voor ons. We zullen oude patronen moeten loslaten en geheel nieuwe vormen van control moeten uitvinden. Die uitvindingen liggen niet zo zeer verscholen in een nieuwe werkwijze die we met z'n allen kunnen gaan uitrollen en implementeren. Nee, de doorbraak naar een nieuw (control)tijdperk vol passie en plezier voor iedereen ligt besloten in ons zelf.

We zullen anders moeten kijken, anders moeten denken om het vervolgens ook daadwerkelijk anders te doen

Ik geloof er in en ik ben er van overtuigd dat het opnieuw uitvinden van de control ook daadwerkelijk kan. Daarom heb ik vanuit mijn passie voor het vakgebied deze Masterclass Reinventing Control opgezet. 

Voordelen

- Je krijgt inzicht hoe je als controller beter uit de verf kan komen door beter van-buiten-naar- binnen-te-denken en beter aan te sluiten op datgene wat er nodig is ten aanzien van de bedoeling van de gehele organisatie. Hiermee ben je van meer betekenis voor de Business die je dient.

- Je ontwikkelt een ruimere kijk op het grotere geheel, waarmee je in staat bent beter samen te werken met collega’s en de business professionals uit het primair proces.

- Je ontwikkelt en versterkt je visie op control en je bent hierbij in staat om leerruimte te creëren en het oplossende vermogen te vergroten in de control-keten.

Voor wie?

Vooringenomenheid is de grootste valkuil als het gaat om het opnieuw uitvinden van control. Alleen met een open mind for a different view kan de control opnieuw worden uitgevonden. Hierbij hoort een positieve en lerende houding.

De masterclass Reinventing Control is daarom alleen bedoeld voor de nieuwsgierige en ontvankelijke controller die van meer waarde en betekenis wil zijn voor de Business en de bedoeling van de gehele organisatie.

2 daags programma

Samen met 8 tot 10 andere controllers gaan we in twee dagen daadwerkelijk aan de slag om anders te kijken, anders te denken en anders te doen.

Het programma bestaat uit een mooie mix van presentaties van de theorie, (verdraaide) praktijkcases, betekenisvolle oefeningen, huiswerk en mijn persoonlijke ervaringen, verhalen en modellen. Het is daarbij ook jouw uitdaging om in jezelf te kunnen keren voor wat betreft je bewustwording en je zelfanalyse.

Tijdens de tweede dag zal tevens een ‘betekenaar’ aanschuiven die als eindresultaat van de masterclass onze nieuwe gezamenlijke nieuwe verhaallijn met visie en leidende principes optekent in een zgn. storyboard.

Dit storyboard moet ons helpen bij het vinden van ons nieuwe houvast zodat we het ook daadwerkelijk anders kunnen gaan doen in onze dagelijkse praktijk. Bovendien kunnen wij het storyboard gaan gebruiken als ondersteunend middel bij het (door)vertellen van ons nieuwe verhaal aan de rest van de betrokkenen in de control-keten.

Dag 1 - Anders kijken en anders denken – woe 7/11 – 15.30u t/m 21.00u

Anders kijken

- Tijdperken van control

- Basismodel verdraaide organisaties, van-buiten-naar-binnen-denken en de toepassing op control

- De illusie van control

- De interesse en de betekenis van de controller

- Van cijfers naar waarden

- Verdraaide praktijkcases

- Huiswerk

Anders denken

- De werking van mindset, van binnen naar buiten

- Bewustwording en zelfanalyse1; drijfveren, verlangens en levensmissie

- Bewustwording en zelfanalyse2; mindset kenmerken, belemmerende overtuigingen en overwinnen van angsten

- Huiswerk

Dag 2 – reinventing control - Anders doen – woe 21/11 – 15.30u t/m 21.00u

Anders doen

- Samenvatting dag 1 met terugkoppeling huiswerk

- Toekomstvisie op het nieuwe tijdperk

- Kapstok voor reinventing control aan de hand van 3 doorbraken, 9 sleutels en 24 bouwstenen

→ Evolutief doel, de bedoeling en menselijke waarden
→ Zelfsturing, eigenaarschap, wakkere leefwereld
→ Heelheid, ondersteunende dynamieken en ICT

- Een nieuwe verhaallijn voor de controller

→ Onze nieuwe visie met bijbehorende leidende principes
→ 3 Lines of Defence in een nieuw jasje
→ De agile controller van de toekomst
→ Ons storyboard opgetekend door betekenaar

Boekenpakket en studiemateriaal

Alle deelnemers ontvangen het leerboek reinventing control, de bijbehorende vijf onderliggende boeken plus het fysieke boekje van mijn blogbundel reinventing control. Deze blogbundel is hier ook gratis te downloaden.

Het leerboek is een zgn. oplegger, welke ik speciaal voor de masterclass geschreven heb. Het beschrijft de samenhang van de vijf onderliggende boeken en past het beschreven gedachtegoed in een heldere structuur toe op het vakgebied van control. Het gaat om de volgende boeken.

Herkennen – Anders kijken
1. Verdraaide Organisaties, Wouter Hart
2. Van Cijfers naar Waarden, Kees Tillema

Erkennen – Anders denken
3. Master your Mindset, Michael Pylarczyk

Reinventing control – Anders doen
4. Reinventing Organizations, Frederic Laloux
5. Anders Vasthouden, Wouter Hart

In het leerboek vertel ik ook mijn persoonlijke verhaal en deel ik dingen vanuit mijn eigen transformatie- en groeiproces. 

De meerwaarde van het leerboek reinventing control zit ‘m juist in de toepassing op het vakgebied van control met mijn zelf gemaakte modellen om het gedachtegoed meer te visualiseren en te schematiseren op onze control-praktijk. Verder krijgt het control-model van de drie lijnen van verdediging meer inhoud, meer diepgang en daarmee meer betekenis. Dit geldt ook voor het zogenaamde van-buiten-naar-binnen-denken, de levers of control en het item eigenaarschap/zelfsturing. Al deze fundamentele aspecten voor het opnieuw uitvinden van control komen aan bod in de Masterclass.

Datum en file-vriendelijke tijden

Dag 1 – Anders kijken en Anders denken - Woensdag 7 november 2018, 15.30 uur - 21.00 uur

Dag 2 – Anders doen - Woensdag 21 november 2018, 15.30 uur - 21.00 uur

Investering €

Ik wil de masterclass ‘klein’ houden. Persoonlijk en menselijk met minimaal 8 en maximaal 10 deelnemers.

De investering is geheel vormgegeven in de geest van het nieuwe tijdperk en de bijbehorende deel- en betekeniseconomie. Het gaat mij niet om winstmaximalisatie en het willen verdienen aan de ander. Daarom presenteer ik het onderstaande dienmodel:

- Bij 8 deelnemers bedraagt de investering €775,- (excl.btw) per persoon, inclusief het totale boekenpakket t.w.v. €175,-, alle consumpties (koffie, thee, fris, water) en avondcatering.

- Bij 9 deelnemers bedraagt de investering €725,- (excl.btw) per persoon.

- Bij 10 deelnemers bedraagt de investering €675,- (excl.btw) per persoon.

NB; de kosten van de aanschaf van het boekenpakket (€175) zullen vooruit en direct na inschrijving aan je gefactureerd worden. Het leerboek en het fysieke boekje van de blogbundel krijg je na ontvangst van betaling direct thuis toegestuurd, zodat je je alvast kunt inlezen en voorbereiden. De vijf onderliggende boeken van het boekenpakket krijg je uitgereikt op dag 1 van de masterclass.

Locatie

Als locatie kan ik je een prachtige , inspirerende en heelheid uitnodigende locatie middenin het mooie groen van Wassenaar bieden. Het is de thuisbasis van FinanceFactor:

Villa Maarheeze
Rijksstraatweg 675
2245 CB Wassenaar

PE punten

Het proces van PE-certificatie is nog onderhanden bij het EICPC.

Annuleringsregeling

Ik heb een eenvoudige en vriendelijke annuleringsregeling gemaakt en ik spreek wat mij betreft met je af dat we bij een eventuele annulering vooral eerst met elkaar gaan zoeken naar passende afspraken of alternatieven waardoor annulering misschien niet nodig hoeft te zijn.

  • vóór 24 oktober kostenvrij;
  •  ná 24 oktober 2018 75% van het inschrijfgeld.

Inschrijven

- via het inschrijfformulier

- via e-mail: oscar@PPenP.nl , vermeld, je naam, je bedrijfsnaam, je functie en je telefoonnummer

- per telefoon: 06-41259887

0 reacties

Nieuwe reactie