Mythe van Control

09 januari 2018Professionaliteit

Ondanks het inrichten van grote control-organisaties blijkt dat het voor veel organisaties toch lastig is om in control te zijn. Waarom is het zo moeilijk om organisaties ‘in control’ te krijgen?

Ik ben aanwezig op de control conferentie van de gemeente Amsterdam. Paul Hofstra neemt ons mee in ‘de Mythe van Control’ uit zijn ervaring als Directeur Rekenkamer Rotterdam.

In alle honderden onderzoeken en audits komen steeds dezelfde dingen terug. Steeds weer worden alle aanbevelingen van de Rekenkamer niet tot in de kern uitgevoerd. Dit heeft alles te maken heeft met onze huidige manier van beheersing, sturing en control.

“Ik heb heel veel dingen mis zien gaan, ondanks alle goede bedoelingen”


Het gat tussen ‘het papier’ en de realiteit wordt alleen maar groter en groter

De huidige manier van beheersing, sturing en control gaat veelal uit van louter hard controls.

De combinatie van sturing met hard- én soft controls zie je in de praktijk niet of nauwelijks terug. Dit komt omdat de focus van control vaak teruggebracht wordt tot alleen de financiële processen, waarbij alleen de opzet en het bestaan van de controlsystemen van buitenaf aandacht krijgt. Of de controlsystemen in de werk- en leefpraktijk ook daadwerkelijk hun (uit)werking hebben doet er niet toe. Als alle papieren werkelijkheden en cijfers maar kloppen, dan zijn we ‘in control’.

Het lijnmanagement en de top van organisaties, die vaak op afstand staan van de werkvloer, blijven maar sturen via hard controls, waarin alle complexiteit van de uitvoering van het werk gereduceerd wordt tot rationele (control)modellen en - systemen.

Het uitgaan van rationeel handelen van mensen zonder emoties en alles terugbrengen tot lineaire eenvoud leidt bij de top en het lijnmanagement tot een groot maakbaarheidsideaal. Je gaat van buitenaf ook echt stellig geloven dat het in de praktijk werkelijk zo werkt zoals het op papier en in het systeem staat.

Maar het gat tussen de diverse papieren werkelijkheden van de systemen lijkt als maar groter te worden.

- Zeker als de top en het lijnmanagement een blind vertrouwen blijft houden in de systeemwereld en niet verder wil kijken.

- Zeker als we niet stil durven te staan bij de averechtse effecten van de vele hard controls op de werk- en leefpraktijk van de werkvloer.

- Zeker als we bij fraudegevallen de systeemwereld nog ‘zwaarder’ gaan optuigen en niet tot in de kern van het probleem ingrijpen.

Steeds weer is er verbijstering aan de top als een fraudegeval zich heeft voorgedaan. Maar we hebben toch control systemen opgezet? Die bestaan toch? Hoe kan dit dan gebeuren?

Dit kan gebeuren omdat niemand zich écht druk maakt over hoe al die hard controls werkelijk werken in de praktijk. Niemand komt tot de kern van het probleem en legt daarbij juist de focus op gedrag in plaats van op systeem.

Ook de accountant maakt zich niet druk om gedrag. Zijn control gaat vaak niet verder dan de beoordeling van de opzet en het bestaan van de control-systemen. De control op de werking in de praktijk blijft buiten schot.

 

We moeten de control opnieuw uitvinden

Ik vind dat we de control opnieuw moeten uitvinden. De échte control ligt verborgen in de werkvloer zelf. Zij weten hoe het werkelijk zit. Zij kennen hun ‘business’ het beste.

 

We zullen de levers van control (Simons 1995) weer in balans moeten brengen en minder moeten inzetten op sturing van buitenaf.

We zullen (zelf) control mechanismen moeten ontwikkelen, waarbij we energie krijgen vanuit waarden en vanuit datgene waarin we geloven.

We zullen control systemen moeten ontwikkelen welke gericht zijn op (continue) interactie, welke de wederzijdse menselijke relatie versterkt en welke uitgaat van congruentie van belangen.

We zullen fors moeten inzetten op de overdracht van eigenaarschap en de bijbehorende drie lijnen van verdediging    

Tenslotte moeten we de systemen weer ondersteunend maken aan de bedoeling van de organisatie.

 

Cursus Reïnventing Control

Wil je meer weten en leren over dit boeiende onderwerp en daar ook mee aan de slag gaan?

Dit jaar start ik een cursus  “Reïnventing control”. Hierin kom je veel meer te weten over dit onderwerp van control.

Ik deel mijn kennis en praktijkervaringen en geef ook inzichten en voorbeelden van mijn eigen transformatieproces in deze. De voorbereidingen voor het 2 daagse programma zijn in volle gang en mijn begeleidende boek is bijna af.

De cursus is opgezet in drie delen: Herkennen, Erkennen en Opnieuw Uitvinden. Van elkaar kunnen we verder leren, groeien en bloeien.

Om de behoefte voor een cursus te peilen kun je een aanmoedigende reactie onder aan de blog achterlaten als je dat wilt. Wie weet treffen wij elkaar nog en kunnen wij onze (control) vreugde met elkaar delen.

 

Nieuwsbrief

Schrijf jehier in op de maandelijkse nieuwsbrief.  

Je ontvangt dan GRATIS het verzamel E-Book van al mijn gastblogs voor FM.nl (financieel-management.nl) ‘Herdefiniëring van Control

2 reacties

Nancy Berends

2018-02-05T11:11:53+0100

Dit spreekt me erg aan. Graag hoor ik wanneer de cursus aangeboden wordt dit jaar.

Wim Nusselder

2018-02-03T16:04:44+0100

Heel mooi!

Zou onderdeel moeten zijn van het curriculum en de PE van alle financials!

Ik hoor graag van je welke weerstanden je tegenkomt tegen dit verhaal en waar het er 'als gesneden koek in gaat'.

Waar het -ondanks lippendienst- toch niet in de praktijk gebracht wordt en waar het zonder discussie (en cursussen) in de praktijk gebracht wordt.

 

Het onderzoek dat ik doe voor mijn CPC-eindscriptie berust op analyse van beschrijvingen van dergelijke case studies.

Omgekeerd deel ik natuurlijk ook graag mijn ervaring met je. Een belangrijk deel van mijn verhaal vind je achter de link.

Nieuwe reactie