Reïnventing Control – 4 nieuwe uitdagingen voor ‘in control’ zijn

30 april 2018Professionaliteit

Mijn gezonde boerenverstand zegt dat we samen moeten bouwen aan nieuw control systeem dat het oude overbodig maakt.

Welke 4 uitdagingen zullen we met het nieuwe control systeem moeten overwinnen?

Uitdaging 1 - Gebrek aan passie en plezier

Diverse onderzoeken tonen aan dat velen van ons het gevoel hebben dat de huidige manier waarop we in organisaties (samen)werken aan een grens gekomen is. De échte passie en plezier lijkt weg te zijn, mede als gevolg van de vele reorganisaties, taakstellingen en bezuinigingen. We willen steeds meer met minder.

Voor de mensen aan de onderkant van de piramides komt het werk vaker neer op zwoegen en ploeteren dan op gedrevenheid en doelen bereiken. Aan de top is het niet veel anders met allerlei management- , macht- en ego-spelletjes. Stress en burn-out lijken erbij te horen.

Het nieuwe systeem gaat veel meer uit van intrinsieke motivatie en laat het waanzinnige potentieel van passie en plezier niet langer onbenut.

Uitdaging 2 - Hebzucht, corruptie en zelfverrijking

Hebzucht is moeilijk meer te negeren in deze tijd. Kijk maar naar de diverse zelfverrijking- en corruptieschandalen. Teveel om op te noemen. Denk maar aan FIFA, UEFA, Vestia, allerlei bonnetjes affaires, sjoemelsoftware et cetera om er maar een paar te noemen die nu zo bij mij opkomen.  

Het gedrag bepaalt het succes van het systeem. Het huidige systeem roept teveel hebzuchtig gedrag op in de mens. Dit wordt te vaak toegeschreven aan de mens zelf en te weinig aan het systeem dat dit gedrag uitlokt.

Uitdaging 3 - Schade aan onze planeet

Wie kent het filmpje van de Panda-droom in de Efteling niet? De schade die we inmiddels aan onze planeet hebben toegebracht is ook niet meer te negeren. Het kortetermijndenken in de politiek lijkt misschien overwonnen te zijn, maar is dat echt zo?

Duurzaamheid staat weliswaar hoog op de agenda, maar we zullen in het nieuwe systeem nog wel vele creatieve en innovatieve wegen moeten bewandelen om zo tegemoet te kunnen komen aan de economische belangen. Duurzaamheid moet ook voor iedereen betaalbaar worden.

Uitdaging 4 - VUCA

De tijden veranderen. Internet, social media, digitalisering et cetera. Alles gaat sneller en sneller en steeds weer gebeuren er onverwachtse dingen. De voorspelbaarheid neemt af. Meervoudige krachtenvelden zijn aanwezig. Alles wordt steeds ingewikkelder door het groeiende aantal onderling afhankelijke factoren. Oorzaak-gevolgrelaties zijn niet duidelijk en er bestaat een bepaalde dubbelzinnigheid van de realiteit (er zijn meerdere waarheden). Duidingen als juist of onjuist, eens of oneens en goed of slecht blijken niet zo scherp te maken. In plaats van of-of blijkt én-én ook te kloppen.

Deze achtergrond wordt ook wel VUCA genoemd. VUCA is een Amerikaans acroniem en staat voor Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous.

VUCA is één van de redenen waarom organisaties steeds meer ‘agile’ willen en moeten werken. Dit omdat ze snel moeten aanvoelen en inspelen op datgene wat nodig is om vanuit de bedoeling van de organisatie te blijven werken.

Deze gewenste flexibiliteit komt meer en meer op gespannen voet te staan met ‘onze’ control systemen en ‘onze’ control mechanismen. VUCA is geen hype of eendagsvlieg. VUCA is structureel en blijvend en dwingt ons om anders te denken en anders te handelen als gaat om ‘in control’ willen zijn. We zullen de control opnieuw moeten uitvinden.

Masterclass Reïnventing Control

Ik vind dat wij als controllers bovenstaande uitdagingen niet meer kunnen negeren en dat we ons moeten aanpassen om ervoor te zorgen dat de organisatie als geheel verder komt met deze uitdagingen. Wij hebben daartoe één van de sleutels in handen. Het is onze opgave om samen de control opnieuw uit te vinden.

Wij zullen de dynamiek van deze uitdagingen met alle onzekerheid, onvoorspelbaarheid en complexiteit moeten omarmen. Het oude, klassieke systeem van planning & control, van voorspellen en beheersen werkt simpelweg niet meer in een VUCA wereld. Dat zullen we eerst moeten herkennen en erkennen.

Vervolgens kunnen we doorbreken naar een nieuw tijdperk met een totaal nieuwe en ruimere kijk op control. We zullen oude patronen moeten loslaten en geheel nieuwe vormen van control moeten uitvinden. Nieuwe vormen die continu blijven aansluiten op de bedoeling en de leef-en werkpraktijk van de gehele organisatie en daar buiten. 

Omdat het onderwerp mij uitermate boeit ben ik op dit moment druk bezig met het opzetten van een zgn. Masterclass Reïnventing Control. Het betreft een tweedaags programma welke is opgezet in drie delen: Herkennen, Erkennen en Opnieuw Uitvinden.

Tijdens het programma kom je veel meer te weten over dit boeiende onderwerp van control. Ik deel mijn kennis en praktijkervaringen en geef ook inzichten en voorbeelden van mijn eigen transformatieproces in deze. De voorbereidingen zijn in volle gang en mijn begeleidende leer- en praktijkboek is bijna af.

Inspiratie sessie

Binnenkort verzorg ik tevens een inspiratiesessie over dit boeiende onderwerp bij Profource in Rotterdam. Ik kijk daar naar uit en welke organisatie volgt? Want ik geloof en ben er van overtuigd dat het opnieuw uitvinden van de control ook daadwerkelijk kan.

PPenP Nieuwsbrief:

Schrijf je hier in op de maandelijkse nieuwsbrief.

Je ontvangt dan GRATIS het verzamel E-Book van een aantal van mijn gastblogs voor FM.nl (financieel-management.nl) ‘Herdefiniëring van Control

0 reacties

Nieuwe reactie