Reinventing control – why – how - what

05 maart 2019 Professionaliteit

Waarvoor zijn we er (why)? Doen we eigenlijk wel de dingen waarvoor we er zijn (what)? En welke leidende principes kunnen ons helpen het anders te doen (how)?

Met deze vragen zijn we in de masterclass reinventing control aan de slag gegaan. Hierbij deel ik de flaps en geef ik een korte toelichting op onze why, how, what;

Why

Wij zijn er niet voor om de systeemwereld af en kloppend te krijgen. Een weer tijdig doorlopen P&C cyclus met een goedgekeurde jaarrekening en rechtmatigheidsverantwoording zegt namelijk nog niets over het behalen van de beoogde effecten en de bedoeling van de organisatie. We moeten hierin de maakbaarheidsgedachte doorprikken van als we de dingen goed doen, dan bereiken we daarmee het beoogde effect.

Datgene waar het écht om gaat, onze waarden (de bedoeling) moet veel meer het continue uitgangspunt van al ons denken en handelen zijn. Control is daarbij niet alleen iets van de afdeling finance & control. Nee control is iets van de gehele organisatie. Samen moeten we zorgen dat we de goede dingen goed en/of anders doen. Als we de boogde effecten bereiken, dan mogen we er vervolgens meer op vertrouwen dat we dat ook goed gedaan hebben. En daarom zijn wij als controllers dienstbaar aan onze waarden en geven we hier samen met de organisatie richting aan.

How

De standaarden van de harde systeemwereld met al haar planning en control methoden en technieken kunnen nooit van buitenaf alle context van de business bevatten. Daarom is het budget, de KPI, de norm en het dashboard altijd een heel grote versimpeling van de werkelijke realiteit van de business. Niet alles wat er voor de business écht toe doet kan gemeten worden en in cijfers worden uitgedrukt. Daartoe is het werkelijke business verhaal vaak veel te groot en te complex.

Door voor allerlei verschillende soorten business en bijbehorende contexten eenzelfde gemiddelde norm en systeemwereld te bepalen creëer je juist willekeur en ongelijkheid. Daarom zal de controller het lef moeten hebben om hier verschil in te durven maken. Voor iedere context van de business een passende en weloverwogen ondersteunende systeemwereld die niet van buitenaf respectloos en dwingend wordt opgelegd of voorgeschreven.

En zo durft de controller maatwerk te leveren waarmee hij de juiste dialoog over de bedoeling en de beoogde effecten in de gehele controlketen kan faciliteren.

What

Een bureau, een norm, een KPI en een budgetspreadsheet als draaiknoppenmodel is een gevaarlijke plek om je werkelijkheidsbeeld van de business en wat daarin echt waardevol is te bepalen. 

De controller moet veel meer vanuit ware betrokkenheid met zijn poten in de klei van de business staan. Daardoor snapt de controller beter wat er echt speelt en wat er echt toe doet. Vanuit dat contact kan de controller (of liever gezegd connector) sturingsinformatie vanuit de leefpraktijk aanreiken. 

De controller geeft daarbij niet aan hoe het moet. Nee de connector geeft continu aan hoe het werkelijk gaat in het dagelijkse proces van uitvoering en afweging van belangen. Dan kan de sturing zich richten op de uitvoering van datgene waar het echt om gaat i.p.v. op het (verantwoording)resultaat achteraf. 

En dan is de controller opeens niet meer diegene die jou van buitenaf controleert maar je beste vriend die jou ondersteunt in de uitvoering van je (zelfsturende) werk en het nemen van verantwoordelijkheid daarin.

Masterclass Reinventing Control

Op 15 en 22 mei organiseer ik wederom een masterclass reinventing control.

Klik hier voor de Masterclass Reinventing Control.

Op weg naar een nieuw vreugdevol tijdperk voor iedereen!

Download gratis blogbundel – reinventing control

Klik hier om de blogbundel Reinventing Control te downloaden.

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in op de maandelijkse nieuwsbrief.

Je ontvangt dan GRATIS het al oudere verzamel E-Book van al mijn gastblogs voor FM.nl (financieel-management.nl) ‘Herdefiniëring van Control” plus mijn persoonlijle e-book ‘Vreugde. Vreugde voor iedereen

1 reacties

Wim Nusselder

2019-04-05T08:08:32+0200

Heel goed geformuleerd!

Dit gedachtengoed mag niet blijven hangen in PE-cursussen voor de al overtuigden die het kunnen betalen.

Hier moeten de beroepsorganisaties voor financials mee aan de slag!

Nieuwe reactie