Verkiezingscampagne: Van cijfers naar waarden

12 maart 2017 Passie

Het is tijd voor verandering.

Het is tijd voor een nieuw tijdperk.

Het is tijd voor meer vreugde voor iedereen.

Het is tijd voor verkiezingscampagne. Het is tijd voor mijn passie boodschap aan de zwijgende meerderheid: ‘Stop met zwijgen, laat je stem horen en ga van cijfers naar waarden’.

Na 40 begint het leven pas écht

Het zal met mijn leeftijd te maken hebben, want over 5 jaar ben ik net zo oud als mijn vader toen hij plotsklaps op 50 jarige leeftijd overleed. Dat zal de reden zijn waarom ik ruim vier jaar geleden veel meer ben gaan nadenken over mijn ‘why’ van het leven.

Ik was daarvoor nooit écht bezig met politiek of met welke kijk ik op wereld heb. Ik heb van jongs af aan altijd gestemd, maar ik liet mijn stem niet snel naar buiten horen. Ik behoorde tot de zogenaamde zwijgende meerderheid. Ik stemde altijd VVD omdat mijn ouders dat als kleine ondernemers ook altijd deden. 

Ik ben erachter gekomen dat het mij gaat om de drie P’s in het leven en dat er wat mij betreft vreugde, vreugde voor iedereen moet zijn. Daardoor ben ik de laatste jaren ook veel meer begaan met Nederland en met onze samenleving als geheel.

Die betrokkenheid is deels ook ingegeven door de boeken ‘verdraaide organisaties’ van Wouter Hart en ‘van cijfers naar waarden’ van Kees Tillema. Die boeken hebben mijn veelal economische, financiële, planning en control kijk op de wereld doen veranderen.

Tevens raak ik buitengewoon geïnteresseerd in allerlei nieuwe vormen van organiseren zoals bijvoorbeeld de zelfsturingsprincipes van Riccardo Semler en Reïnventing Organizations van Frederic Laloux. Ook stromingen als de TrendRede, Tegenlicht en Nederland Kantelt houd ik nauwgezet in de gaten. Al met al hebben de begrippen economie, geld, omzet en winst voor mij een andere betekenis gekregen.

Jarenlang lijken heel veel mensen gedacht te hebben dat veel geld verdienen, ten koste van anderen, de bedoeling van het leven was.

Maar het leven is zoveel meer dan dat. Het gaat volgens mij vooral om andere, niet in geld en cijfers uit te drukken waarden, zoals passie, plezier en vreugde voor iedereen

Door te tillen vanaf waar ik sta probeer ik op mijn manier mijn steentje bij te dragen aan een vreugdevollere samenleving. In deze blog zwijg ik niet meer en laat ik mijn stem voor vier veranderingen van cijfers naar waarden horen. 


van cijfers naar waarden verandering#1.

van geld naar zin- en betekenisgeving

Veel economische modellen vertellen niet het hele verhaal en zijn daarmee onvolledig. De modellen kunnen wel onderdeel zijn van een afweging maar mogen niet meer allesbepalend zijn.

Neem de gaswinning in Groningen als voorbeeld. Systematisch woog voor de regering het belang van de schatkist en van mede-eigenaren Shell en Exxon zwaarder dan de veiligheid en leefbaarheid van de Groningers. Economische belangen gaan boven alles en ik geloof dat iedereen nu wel ‘ineens’ zoiets beseft van “Hey, dit klopt eigenlijk van geen kant’’. Er is zoveel meer dan efficiëntie, omzet en winst uitgedrukt in euro’s op de korte termijn.

Het wordt tijd dat geld, net als in de middeleeuwen, weer als (ruil)middel wordt gezien. Geld is een resultante van het nastreven van je passie en van de zin- en betekenisgeving (de bedoeling) van de organisatie. 

Het dieperliggende besef dat niet alles terug te brengen is tot een cijfermatige business case van baten en lasten zal voor een doorbraak zorgen. Chief Financial Officers vinden het nu nog fijner om beslissingen te maken op basis van feiten en cijfers dan op gevoel en intuïtie. Dit zal doorbroken moeten worden.

Er is behoefte aan een politiek waarin niet alleen meetelt wat we in cijfers kunnen uitdrukken, maar ook wat intrinsiek waardevol is: de natuur, een leuke buurt, vriendschap, een goede school en gezond voedsel.

 

Heb vertrouwen in elkaar en in de samenleving. Zonder angst en wantrouwen. Neem het heft in eigen handen. Breek met de gedachte dat alles om geld en winst gaat. Kies ervoor om geld weer als (ruil)middel te zien. Ga voor je passie en leef je mooiste leven om met plezier te werken aan zin- en betekenisgeving voor jezelf en voor anderen.


Van cijfers naar waarden verandering#2.

Eerlijkere verdeling tussen vermogenden en niet-vermogenden (nivellering)

De Franse econoom Thomas Piketty heeft baanbrekend werk verricht. Hij verbindt en vertaald cijfers naar waarden voor de democratie.

Zijn met cijfers onderbouwde conclusie is dat wanneer het rendement op kapitaal en vermogen hoger is dan de groei van productie en inkomen de verschillen tussen de rijken (die al flinke vermogens opgebouwd hebben) en de armen (die dat nog niet hebben) alleen maar groter en groter worden. De rijken worden als maar rijker en machtiger terwijl de armen slechts een beetje minder arm worden.

Hier leidt kapitalisme automatisch tot willekeurige ongelijkheden die het economische belang van verdienste en de gezamenlijke sociale waarden, waarop onze democratische samenleving gebaseerd is, radicaal ondermijnen.

Denk ff met je gezonde boerenverstand na. Volgens ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib bezitten de acht rijkste mensen op aarde evenveel vermogen als de 3,6 miljard (!) armste mensen. Dit klopt toch niet? Dan is het misschien toch niet zo raar dat er hier en daar grote onvrede heerst bij die 3,6 miljard mensen?

We zullen de welvaart en het vermogen eerlijker moeten verdelen. Waarom moeten de multinationals miljarden en miljarden winst maken. Iedereen moet daar op de één of andere manier van kunnen profiteren en niet alleen een kleine groep aandeelhouders.

Heb vertrouwen in elkaar en in de samenleving. Zonder angst en wantrouwen. Neem het heft in eigen handen. Breek met het groter wordende verschil tussen vermogenden en niet-vermogenden. Kies voor nivellering.


Van cijfers naar waarden verandering#3.

van ongenuanceerd brekend populisme naar empathische verbindende dialoog

Ik ben het ongenuanceerde populistische en kortzichtige geschreeuw een beetje zat. Het lijkt wel of veel mensen de vluchtelingen van alles de schuld geven. Daarbij ook lekker wijzen naar de islam. “Niet iedere islamiet is een terrorist, maar iedere terrorist is toevallig wel een islamiet”.

We moeten onze strijd voor fatsoenlijke sociale zekerheid, betere (ouderen)zorg en gelijke kansen in het onderwijs et cetera niet enkel over de rug van asielzoekers en de islam voeren.

We moeten bereid zijn om telkens weer eerst naar ons zelf te kijken. Ik schreef het al een paar keer eerder. De spannendste doorbraken zullen zich niet voordoen door technologie, maar door een ruimere kijk op wat het betekent om mens te zijn.

Daarbij moeten we in dialoog om elkaars angsten en onvrede écht te kunnen en te willen begrijpen. We moeten oprechte zorgen en onvrede serieus nemen, maar ook uitleggen dat sommige beweringen totale nonsens zijn.

Daarnaast moeten we begrijpen dat inspraak hebben wat anders is dan je zin krijgen. We moeten ons niet laten ophitsen en tegen elkaar op laten zetten. Ons lot is simpelweg aan elkaar verbonden. We zullen samen moeten leven en samen bruggen moeten bouwen. Verbinden. Niet breken.

Verder moeten we ook eindelijk eens accepteren dat Nederland geen blank land is. Nederland is vele malen mooier en groter dan alleen het Wilhelmus en Zwarte Piet. We moeten mensen beoordelen op hun daden en op de inhoud van hun karakter in plaats van religie of kleurtje. Nederland is van iedereen.

Heb vertrouwen in elkaar en in de samenleving. Zonder angst en wantrouwen. Neem het heft in eigen handen. Breek met het ongenuanceerde populisme en zoek vanuit empathie de dialoog op met de ander. Sluit een zgn. sociaal contract.


Van cijfers naar waarden verandering#4

Terug naar de bedoeling in de zorg en het onderwijs

Het onderwijs moet weer terug naar de bedoeling gaan. De ontwikkeling van het kind centraal.

We moeten af van het onderwijs als gestandaardiseerd zo efficiënt mogelijk proces. Het ene kind is het andere niet. Er moet individuele ruimte zijn en het gaat daarbij niet alleen om taal en rekenen. Kinderen moeten de kans en de tijd krijgen om ook hun andere passies en talenten te ontdekken.

De afgelopen jaren zijn opleidingsinstituten veelal financieel gestimuleerd om studenten zo snel mogelijk te laten afstuderen. Als een student langer dan de normale standaardtijd op school zit dan krijgt de onderwijsinstelling geen financiering meer voor die student. Onderwijsinstellingen werden zo verleidt om hun gedrag te richten op het financieringssysteem in plaats van op de bedoeling, de ontwikkeling en ontplooiing van de student. Op deze manier wordt niet het beste uit de leerlingen gehaald. Verder heeft het systeem zo diplomafraude in de hand gewerkt. Een mooi voorbeeld van een verdraaide organisatie.

Ook voor de zorg geldt dat we af moeten van een gestandaardiseerd zo efficiënt mogelijk proces gericht op winst door marktwerking. En als de grote farmaceutische organisaties minder op winst gericht zouden zijn dan zouden een heleboel mensen betere zorg en medicijnen kunnen krijgen en dan zouden we het eigen risico in 1x helemaal kunnen afschaffen.

Het nieuws over het zgn. plascontract, dat ouderen per dag maar drie of vier keer naar de WC mogen omdat het anders te duur wordt, is waanzin natuurlijk. Ook de zorg moet terug naar de bedoeling kunnen gaan. Met minder bureaucratie, een ander zorgsysteem welke van cijfers naar waarden gaat en weer echte aandacht voor de individuele patiënt heeft.

Heb vertrouwen in elkaar en in de samenleving. Zonder angst en wantrouwen. Neem het heft in eigen handen. Breek met het oude onderwijs- en zorgsysteem. Kies ervoor om het onderwijs en de zorg terug naar hun bedoelingen te laten gaan.

 

Groenlinks

Groenlinks is de politieke partij welke momenteel het best aansluit op mijn eigen ideale vreugdevolle kijk voor iedereen op de wereld. Groenlinks heeft een visie, heeft een ideaal en straalt een dieperliggend geloof uit dat bovenstaande veranderingen écht mogelijk zijn. Ik geloof dat ook.

Jesse Klaver is volgens mij een goede bevlogen politicus die snapt hoe het nieuwe vreugdevollere tijdperk voor iedereen eruit moet zien. Hij begrijpt dat samenwerking nodig is en daar het meest uitnodigend in. Jesse is in staat om ons politiek gezien naar het nieuwe van cijfers naar waarden tijdperk te loodsen.

Stop met zwijgen. Laat je stem horen. Stem voor échte verandering. Stem voor waarden in plaats van cijfers. Stem voor vreugde voor iedereen. Stem net als ik op ‘the new kid on the block’ Jesse Klaver, Groenlinks.

Nog meer lezen?

Klik op de tag ‘speech’ om meer te lezen in deze subcategorie. Lees onder andere speeches van Freek Vonk, Dominee Gremdaat, Wubbo Ockels, Dolf Jansen, Peter Heerschop, Akwasi, Martin Luther King, Johnny de Mol en anderen.


PPenP Nieuwsbrief:

Meld je hier aan voor de maandelijkse nieuwsbrief met PPenP blogs en ontvang GRATIS mijn openhartige E book Vreugde! Vreugde voor Iedereen! plus het E book van mijn gastblogs ‘Herdefiniëring van Control”.

0 reacties

Nieuwe reactie