Referenties

Referenties – spreker/inspiratiesessies

Referenties – Masterclass Reinventing Control

Referenties – (interim) business controller

 

Referenties – spreker/inspiratiesessies

In de afbeelding hieronder ziet u een aantal opdrachtgevers waarbij ik mijn lezing, inspiratiesessie en/of workshop over ‘reinventing control – op weg naar een nieuw vreugdevol tijdperk’ heb mogen geven. 

Lees hier het verslag van de ronde tafelsessie ‘finance in een agile omgeving’ welke ik mocht verzorgen bij Eiffel:

“De presenteertechnieken van de trainer zijn prima. Genoeg interactie en heel enthousiast” – Profource BV

“De presentatie was persoonlijk en erg inspirerend. Je hebt duidelijk aangegeven dat we inderdaad tot reinventing over moeten gaan” – Tjerk Budding, Opleidingsdirecteur Public Control, VU/Zijlstra Center.

“Dag Oscar, ik ben jouw naam tegengekomen vanuit je blogs en ben fan van jouw ideeën over control en koppeling met verdraaide organisaties. Graag zou ik met je in contact komen over een workshop/presentatie hierover bij gemeente Haarlemmermeer” – Selma Mesic, gemeente Haarlemmermeer.

“Oscar van Voskuilen deelt in ‘reinventing control’ op praktische en eenvoudige wijze inzichten over het opnieuw uitvinden van de control-functie. Anders kijken, anders denken, anders doen. Een aanrader!” – Jeroen Vos, senior business controller 


Referenties – Masterclass Reinventing Control

Je krijgt waar je op stuurt” is een bekende uitspraak. En zo ook: “Wat je aandacht geeft groeit”. Onder het motto van control is de nadruk erg komen te liggen op alles wat meetbaar en pakbaar is. De tijd is rijp om daarin alternatieven te vinden. Mooi te zien dat Oscar van Voskuilen zelf die zoektocht is aangegaan en dat hij vakgenoten uitnodigt daarin mee te doen. – Wouter Hart, auteur Verdraaide Organisaties en Anders Vasthouden

“Deze masterclass snijdt een delicaat thema aan, namelijk gedragswetenschappelijke kwesties voor controllers. Delicaat om drie redenen.

Ten eerste is dit onderwerp decennialang een ondergeschoven kindje geweest. Controlling was zeer sterk gericht op de instrumentele, procedurele kant van de organisatievoering. Alles wat riekte naar cultuur, houding, communicatie en leiderschap werd - bewust of onbewust- omzeild. Vandaag de dag weten we dat dit niet meer kan. Talrijke studies uit allerhande vakgebieden tonen aan dat “succes” vooral een relationeel gegeven is en in veel mindere mate wordt bepaald door de (papieren) spelregels daaromtrent.

Ten tweede is gebleken dat de typische lijn-staf relaties vaak de bron van ellende zijn. Lijn en staf hebben verschillende belangen, verschillende drijfveren, spreken verschillende talen en vinden elkaar daardoor vaak moeizaam. Ook dat zit niet verborgen in methoden en technieken, maar in ordinair gedrag.

Ten derde wordt steeds duidelijk dat conventionele vormen van accounting en control volstrekt niet meer aansluiten bij de volatiliteit van vandaag de dag, omdat ze nog steeds uitgaan van stabiele en voorspelbare organisaties. Daarmee drijft het vakgebied af van waar het oorspronkelijk voor bedoeld is, namelijk het doen excelleren van het primaire proces. Het zorgt ervoor dat de kloof tussen control en “de bedoeling” ongewild te groot wordt.

Het probleem is dat deze kwesties niet aangepakt kunnen worden via de manieren en overtuigingen die ze veroorzaakt hebben. Anders gezegd: we moeten de oorspronkelijke benadering van controlling opnieuw definiëren in een vorm en met taal die voor velen nieuw is. Oscar van Voskuilen heeft die handschoen opgepakt. Hij stelt zich daarbij niet op als de “goeroe” of de “expert”. Dat zou de aloude valkuil zijn. Ik hoop dat deze masterclass (incl. leerboek) een inspiratiebron is om het prachtige vakgebied van de controller te voorzien van nieuwe levendigheid” - dr. Kees Tillema, auteur van Cijfers naar Waarden.

“Het leerboek ‘reinventing control’ is waardevol. Leest gemakkelijk en helpt. Dag2 heeft mij geholpen bij de concretisering van het ‘anders doen’. De verhaallijn gaat mij helpen in het als controller werken vanuit de bedoeling. De masterclass heeft mij tenslotte geïnspireerd om te gaan werken aan mijn mindset” - Frank Smits, concerncontroller Zayaz woningcoöperatie

“Inspirerend. Nieuwe verfrissende manier van aanpak P&C. Goed om gezamenlijk op zoek te gaan” – anoniem op evaluatieformulier

“Je kracht is dat je bent wie je bent. No nonsense met passie in kleine sessie zoals de masterclass” – Peter ten Brink, manager Business Control Boskalis

“Het was een zeer geslaagde masterclass. Oscar heeft ook een goed boek geschreven over ‘Re-inventing Control’. Om leefwereld en planning & control nog beter bij elkaar te brengen. Het is nu inderdaad begonnen. We hebben met z’n allen anders gekeken en met elkaar anders gedacht. Mede dankzij jouw inspiratie” - Jan Koolhaas, public controller

“Prima sessie met veel ‘food for thoughts” - Bas Louwhoff, principal consultant Pragmatics

“Vernieuwing is durven vernietigen wat niet meer werkt en nieuwe dingen maken. Top.” – comment Ester Wijnen op linkedin.

“Inspirerend om anders naar mijn vakgebied te kijken en om los te laten wat ik altijd deed. Mooi om met elkaar hierover te sparren” - anoniem op evaluatieformulier


Referenties – (interim) business controller

Oscar heeft in zijn periode in Stadsdeel Zuidoost het inkoop- en het subsidieproces up to date gebracht. Oscar heeft dat op een heel natuurlijke manier gedaan samen met de medewerkers die de werkprocessen uitvoeren. Dit heeft gezorgd voor eigenaarschap van de medewerkers zelf en een goede kwaliteit van de processen. Oscar is een verbinder die makkelijk contact legt en daardoor draagvlak krijgt voor veranderingen. Een voorbeeld hiervan betreft de ‘verbindingssessies’ tussen budgethouders en financieel adviseurs die Oscar heeft geïnitieerd en begeleid.

Gijs van Ewijk, stadsdeelcontroller Zuidoost, Gemeente Amsterdam

Het is een genoegen om met Oscar samen te werken. Zijn werklust druipt er vanaf en Oscar denkt echt mee in een organisatie. Oscar is geen saaie rekenmeester maar een echte partner. 

Erik van Tellingen, Gemeente Amsterdam, manager gegevensbeheer personen (BRP)

Ik heb Oscar leren kennen als een open, oprecht en enthousiast mens. Daarbij was hij volhoudend en heeft hij een houding gericht op samenwerking. Door goed te luisteren naar de wens van de vak afdeling, kon hij als Business Controller het verschil maken voor onze afdeling Openbare ruimte. Hij gaf aan met welke financiële kaders we rekening moesten houden waarbinnen een nieuwe financiële systematiek voor het programmatisch beheer en onderhoud mogelijk was. De budgetten werden hierbij opnieuw opgebouwd en geheel opnieuw administratief ingericht. Dit vanuit de gedachte: ‘Wat is nodig in de Openbare ruimte’ in plaats van ‘Dit is het budget wat kunnen we daarmee doen’. Het uiteindelijke resultaat: draagvlak bij de collega's en een nieuwe financiële werkwijze, waardoor sturing op basis van inhoud en niet louter financiën mogelijk is. 

Dennis Ruijgt, Teamleider Beheer Strategie, Gemeente Westland, afdeling Openbare Ruimte

Samenwerkingsgericht en praktisch, dat zijn de eerste woorden die me te binnen schieten wanneer ik aan Oscar denk. Ik heb ongeveer 1 jaar samengewerkt met Oscar bij de gemeente Westland. Samen hebben we in diverse projectteams gezeten in het kader van financiële inrichting programmatisch beheer & onderhoud Openbare ruimte. Hij heeft de financiële projecten met succes afgerond waaronder budgethouderschap en budgetbeheer bij de gemeente Westland. Oscar vervulde met verve de rol van financieel adviseur / Business Controller a.i. voor de afdelingen BAS en IBOR van de gemeente Westland. Ik was bijzonder onder de indruk van de manier waarop Oscar de moeilijkste financiële onderwerpen schijnbaar moeiteloos wist te vereenvoudigen en kon door vertalen naar de praktijk van de openbare ruimte. Hij was een aanvulling voor de gemeente, ook buiten zijn functie!

Dennis Hijman, Programmamanager Openbare ruimte, Gemeente Westland, afdeling Openbare Ruimte

Oscar heeft in de gemeente Westland naar volle tevredenheid ruim een jaar de rol van financieel adviseur ingevuld. Ik heb Oscar ervaren als een betrokken en enthousiaste financiële professional die zijn vak verstaat en daarnaast gemakkelijk de verbinding maakt met andere afdelingen. Zo heeft hij naast de advisering aan de bedrijfsvoering afdeling (BAS) ook de afdeling openbare ruimte (IBOR) geholpen met een nieuwe, eenvoudigere opzet van het grootboek. Hij geeft daarbij de vertaling gemaakt van ‘buiten’ naar ‘binnen’: van beheerplannen/uitvoeringsprogramma’s naar begroting, grootboek. Bij het opmaken en opstellen van de verschillende P&C producten en rapportages heb ik gemerkt dat het erg prettig is als een adviseur de brug weet te slaan tussen financiën, control en het beleid en de doelstellingen van de afdelingen. Oscar heeft de specifieke gemeentelijke financieel inhoudelijke expertise goed op orde. Het toetsen van financiële voorstellen aan het BBV en het meedenken over alternatieven gaat hem daardoor gemakkelijk af.

Maarten van der Eijk, Teamleider Financiële Concerntaken, Afdeling Bedrijfsvoering, Advies en Services (BAS), Gemeente Westland. (tel. 06-17336560)

Voor de werkorganisatie Duivenvoorde, samenwerkende ambtenaren voor de gemeenten Wassenaar en Voorschoten, heeft Oscar in de tweede helft van 2014 het project Grip op Financiën getrokken. Onder de naam Verbinden van Krachten heeft hij zich met al zijn passie en professionaliteit gestort op het verbinden van de werelden van de afdelingen Financiën en Omgevingsbeheer. In dat proces sprak Oscar zowel duidelijke en begrijpelijke taal voor de collega’s van ‘finance’ als voor ‘business’, zoals hij zijn onderscheid maakte. Hij wist bruggen te slaan en heeft ervoor gezorgd dat er minder langs elkaar heen werd gepraat. Waar bijvoorbeeld de term afschrijving voor de een alleen om geldvermindering ging, gaat het bij de ander ook om achteruitgang van de technische staat. Zo’n ogenschijnlijke nuance maakte dat beide werelden elkaar net niet begrepen en Oscar had dat door. Door de collega’s van ‘finance’ mee naar buiten te nemen om de collega’s van ‘business’ hun werk op straat toe te lichten en andersom door uitleg over boekingssystemen en de BBV, ontstond er meer begrip voor elkaars werelden. We gingen elkaars taal begrijpen. Met de nodige kwinkslagen, humor en zijn inlevingsvermogen in mens en materie heeft Oscar niet alleen een overall rapportage opgeleverd wat ons veel inzicht biedt, maar hij heeft ook een stevig fundament gelegd voor een veel betere samenwerking.

Rick Goddijn, teamleider Beheer bij de Werkorganisatie Duivenvoorde

Een goede samenwerking is het halve werk. Binnen de Werkorganisatie Duivenvoorde (samenwerkende ambtenaren voor Voorschoten en Wassenaar) heb ik samen met Oscar aan het project “verbinden van krachten” gewerkt. Oscar was hierbij de projectleider. Binnen dit project was de focus om een betere overeenstemming te krijgen tussen de wereld “buiten” (Beleid en de uitvoering van het beleid) en de wereld “binnen” (begroting en de uitvoering van de begroting). Hiervoor heeft Oscar aan de hand van een aantal modellen, filmpjes en relevante praktijkvoorbeelden de focus weten te krijgen op een ieders individuele belang binnen de verschillende werkvelden. De bedachte opzet van een werkweek per taakveld werkte inspirerend. Er werd ingezoomd op ieders werk en het belang van dit werk binnen de organisatie (iedereen in zijn kracht). Zo hebben we letterlijk in de modder gestaan bij de uitvoering van een aantal rioleringsprojecten waar met veel trots door de medewerkers over werd verteld, maar hebben we ook de aandacht gevestigd op de uitvoering hiervan langs het vastgestelde beleid (beheerplannen) en de raakvlakken hiertussen. Hierna heeft Oscar de uitvoering en de beheerplannen behandeld aan de hand van de wereld “binnen”, hoe zien we die zaken terug in de begroting en welke belangen moeten hierbij in acht genomen worden? Wat zegt de BBV over de inrichting van de financiële huishouding met betrekking tot het zogenaamde “onderhoud van kapitaalgoederen” en als laatste werd de administratieve afhandeling en de processen van de administratie hierbij betrokken. Al met al voor iedereen een zeer nuttig traject wat door het enthousiasme en procesmatige sturing door Oscar als zeer aangenaam werd ervaren. Wat mij persoonlijk is bijgebleven van de samenwerking met Oscar is dat het plezier en enthousiasme waarmee hij dit project heeft uitgevoerd heel aanstekelijk werkte. De sfeer was hierdoor ontspannen wat weer zorgde voor een open houding. De aanbevelingen uit het project zijn opgepakt door de afdelingen en worden momenteel geïmplementeerd. Ik hoop in de toekomst nog een keer met je te mogen samenwerken en wens je alle geluk.

Mohammed Oufkir, financieel consulent bij afdeling Financiën Werkorganisatie Duivenvoorde

Voor de werkorganisatie Duivenvoorde heeft Oscar het project “Omgevingsbeheer, Grip op Financiën” geleid. Dit heeft hij met grote deskundigheid en op een inspirerende manier gedaan. Door de mensen van beheer en beleid op het gebied van financiën en de buitendienst met elkaar te laten praten, leerden men elkaars vakgebied kennen en begrijpen. We maken nu nog gebruik van de heldere rapporten over de financiën van de verschillende kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Oscar is met recht een financial connector! Maaike Heringa, Teamleider afdeling Financiën Werkorganisatie Duivenvoorde

In 2009 heb ik Oscar leren kennen als externe financial bij het Groenbedrijf en het Veeg- en Straatbedrijf van de gemeente Den Haag. Op dat moment was er sprake van een crisis bij het Groenbedrijf. Als interim-manager moest ik orde op zaken stellen. Oscar heb ik toen leren kennen als een stabiele persoonlijkheid, die professioneel te werk gaat, orde en structuur in een chaotische situatie kon brengen. Hij wist de noodzakelijke wijzigingen en efficiency- ingrepen door te voeren. Hij heeft daarmee aan de basis gestaan van het nieuw op te richten bedrijfsbureau Groenbedrijf. Dit alles deed hij vanuit zijn financiële deskundigheid, in goede samenwerking met management en medewerkers en vol passie en plezier. Wat mij bij is gebleven van Oscar dat hij in hectische situaties de rust behoudt en structuur weet aan te brengen, daarbij managementidentificatie aan de dag legt en dit alles vol passie en gedrevenheid doet. Een zeer deskundige en waardevolle collega dus!

Lilianne Blankwaard-Rombouts, Giffier (voorheen stadsdeeldirecteur Haagse Hout, gemeente Den Haag en eerder interim-manager Groenbedrijf gemeente Den Haag)

Niet perse de inhoud van het werk maakt Oscar bijzonder, maar de manier waarop Oscar erin zit en de wijze van communicatie en omgaan met collega's. Steekwoorden: Humor, realistische planmatige aanpak, verantwoordelijk, bewust kiezen.

Gert Vos; Sr. Medewerker Planning & Business Control bij Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer.

Ik heb Oscar leren kennen tijdens mijn werkzaamheden als adviseur Informatiemanagement. Gedurende verschillende sessies die ik verzorgde voor het Groenbedrijf, Dienst Stadsbeheer, Gemeente Den Haag, viel het mij op dat Oscar altijd een positieve invalshoek kan zien in verschillende situaties. Oscar denkt altijd vanuit het grotere belang van een organisatie en overziet het proces. Hij is doelmatig, resultaatgericht en erg krachtig in het verbinden van mensen. Het was altijd erg fijn om met hem samen te werken.

Anique Bravenboer, Consultant bij GMT Waste

Oscar, bedankt voor je inzet bij het Groenbedrijf en je vertaling naar de werkvloer!

Guido Mulder; voorman Groenbedrijf Den Haag

Ik vond het altijd fijn om met Oscar te werken. Oscar is recht door zee en slim!

Gert-Jan Aleman, voormalig Hoofd Veeg & Straatbedrijf Den Haag. Momenteel Hoofd Arbo Centrum, Gemeente Den Haag

Ik kan het met Oscar vinden. Het gebeurt niet vaak dat mensen goed hun werk doen en open en eerlijk zijn. Ap Olierook; Sr. Groen- en Speelbeheerder, Stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg, Gemeente Den Haag

Een van de termen die mij is bij gebleven in de gesprekken met Oscar is de term Plezier. Oscar was en is op zoek naar het plezier in zijn werk, in zijn privé en in zijn omgeving.

Anita Vos; voormalig Hoofd Openbare Ruimte & Groen. Momenteel stadsdeeldirecteur, Stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg, Gemeente Den Haag.

Oscar was bij de Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer de verbindende factor tussen beleid (Openbare Ruimte & Groen) en uitvoering (Groenbedrijf Den Haag). Oscar is goed in staat financiële cijfers te analyseren, hoofdlijnen te onderkennen en naar de business te vertalen. Hij is prettig in de omgang, to the point en deskundig. Oscar openbaart zich als financieel deskundige teamplayer, die samenwerking en verbinding in de organisatie opzoekt en functie van Business Controller volwaardig invult. Dit is absoluut een meerwaarde. Zonder Oscar was het Groenbedrijf Den Haag niet geweest wat het nu is.

Katrin Schäfer; Algemeen Manager Groenbedrijf Den Haag.

Oscar komt naar voren als een enthousiaste en extraverte man. Oscar is iemand die behoefte heeft aan contact met anderen en die ook gemakkelijk contact maakt. Oscar is een hartelijke man en een vlotte prater. Naar anderen toe stelt hij zich open op. Oscar is niet bang om op de voorgrond te treden, om gezien te worden. Als collega is Oscar een constructieve en gemoedelijke samenwerkingspartner. Samen met anderen resultaten bereiken is voor Oscar een belangrijke drijfveer; Oscar is geen solist. Oscar hecht waarde aan een harmonieuze, open sfeer en Oscar zal daar actief zijn bijdrage aan leveren. Oscar is vriendelijk en meegaand en hij houdt rekening met de doelen en belangen van anderen. Hij neemt de opvatting van de ander serieus en toont daar begrip voor. Oscar heeft een klantgerichte instelling. Oscar stelt zich dienstbaar op en hij vindt het belangrijk om de klant goed van dienst te zijn. Wanneer de klant diens wensen kenbaar maakt, zal Oscar daar in zijn dienstverlening naar beste vermogen op aansluiten. Oscar staat open voor verandering. Hij vindt het prettig om in een veranderende omgeving te functioneren die aanpassingsvermogen vergt. Oscar denkt graag na over hoe zaken anders kunnen en hij komt graag met vernieuwende, creatieve oplossingen voor problemen.

drs. C.A. Geerlings, Vijlbrief P&O, assessment ‘sociale vaardigheden’ (oktober 2012).

Oscar komt naar voren als iemand die zich gemakkelijk profileert en op de voorgrond treedt. Als leidinggevende zal hij dan ook zichtbaar zijn voor zijn team. Met zijn open en sympathieke opstelling is hij iemand die gemakkelijk benaderbaar is voor zijn medewerkers en draagvlak weet te creëren. Oscar is een leidinggevende die zijn enthousiasme wil delen, mensen daarmee wil stimuleren en die voorbeeldfunctie wil vervullen. Oscar is iemand die de samenwerking aanmoedigt en samenhang en teamwork tot stand brengt. Oscar vind het belangrijk om zijn boodschap respectvol en tactvol te brengen. Oscar laat de intentie zien aan te sluiten bij de ander, deze in zijn waarde te laten. Oscar is iemand die vertrouwen heeft in mensen. Hij gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van zijn medewerkers en hij vind het niet prettig om hen te controleren.

drs. C.A. Geerlings, Vijlbrief P&O, assessment onderdeel ‘leidinggevende kwaliteiten’ (oktober 2012).

Oscar kan goed plannen en organiseren. Hij vind het prettig om orde te scheppen en doelen te bereiken. Hij hanteert een logische, georganiseerde manier van werken. Oscar stelt prioriteiten, hij houdt zijn agenda goed bij en hij bewaakt zijn tijd.

drs. C.A. Geerlings, Vijlbrief P&O, assessment onderdeel ‘plannen en organiseren’ (oktober 2012).

Ik heb met Oscar een aantal jaren zeer nauw samengewerkt bij CMG. Ik in de rol van associate director in een tijd waar de IT dienstverlening snel groeide en aan flinke veranderingen onderhevig was. In deze periode was ik verantwoordelijk voor de profit en loss van mijn business unit en voerde ik binnen deze unit een groot aantal projecten voor diverse opdrachtgevers uit. Samen met Oscar heb ik deze projecten vanuit een business en financieel perspectief gemanaged, van A tot Z. Oscar werkt graag efficiënt, dus het initieel slim en doeltreffend inrichten van een basisadministratie voor een bepaald project of cluster van soortgelijke projecten, vond hij een belangrijk startpunt. Hierna profiteerden wij gedurende de projectuitvoering van een goede en up to date financiële verslaglegging. Oscar heeft naast verslaglegging ook veel tijd en energie gestoken in een goede management rapportages. Daarnaast was het ook nog eens hartstikke leuk om samen te werken met Oscar. Oscar heeft humor, werkt door tot het af is en afspraak is afspraak.

Robert Lagas; General Manager Netherlands/VP Sales Europe at First Line Software, Inc. (voorheen AD CMG Nederland BV)

De drie P's (Passie, Plezier en Professionaliteit) zijn op je lijf geschreven!

Paul Ahsmann; Senior manager at Deloitte (voorheen Adjunct Directeur CMG Nederland BV)