Klachtenregeling


Masterclass Reinventing Control
Workshops
Presentaties/Lezingen

PPenP hecht grote waarde aan de kwaliteit en doet er alles aan om u optimaal van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u over een bijeenkomst (een masterclass, een workshop, een presentatie/lezing) van PPenP misschien niet helemaal tevreden bent.

PPenP stelt het op prijs als u laat weten wat er volgens u beter of anders kan. Dat geeft ons ook de mogelijkheid om de kwaliteit van onze bijeenkomsten nog verder te verbeteren.

In eerste instantie gaat PPenP in gesprek met de deelnemer. De inzet van het gesprek is de klacht in overleg tot tevredenheid op te lossen.

Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Klacht

Als een bijeenkomst niet aan uw verwachtingen voldoet of als u andere klachten heeft, dan kunt u dit binnen 4 weken na de bijeenkomst melden. Een klacht kan per email worden gemeld (zie Contact).

Klachten worden door beide partijen strikt vertrouwelijk behandeld. In de klacht staat in ieder geval vermeld: naam, adres en woonplaats van de indiener, dagtekening, datum en bijeenkomst waarop de klacht van toepassing is, en een nauwkeurige omschrijving en onderbouwing van de klacht.

Klachten worden bevestigd per email en binnen 14 dagen afgehandeld. Indien meer tijd nodig is, stellen we u daarvan op de hoogte met een vermelding van reden en verwachte reactietermijn.

Alle klachten worden geregistreerd en na behandeling voor een periode van 2 jaar bewaard.

Beroepsmogelijkheid en onpartijdige bemiddelaar (onafhankelijke derde)

Wanneer de afhandeling niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid, bestaat de mogelijkheid om deze voor te leggen aan een op dat moment in te richten externe en onpartijdige klachtencommissie. Als onpartijdig bemiddelaar zal de heer Martinus Johanes Laros optreden. Als er een externe klachtencommissie wordt ingericht dan zal in ieder geval ook altijd de onpartijdige bemiddelaar hierin deelnemen.

De uitspraak van de onpartijdige bemiddelaar of de externe klachtencommissie zal voor beide partijen bindend zijn. Eventuele consequenties worden door beide partijen zo snel mogelijk verwezenlijkt.

Rechtsverhouding

De rechtsverhouding tussen deelnemer en PPenP, of andere derden is onderworpen aan het Nederlandse recht.