Over reinventing control, mij en PPenP

Over reinventing control

Het huidige (control) tijdperk is aan een grens gekomen. Dat kan haast niet anders, want er doen zich grote complexe problemen voor op allerlei terreinen tegelijkertijd; ecologisch, technologisch, religieus, economisch en politiek/democratisch.

 

De systeemdwang, controle- en regeldrift, papieren waarheden en de onderlinge management- en machtspelletjes zijn schrijnend. De zgn. homo economicus maakt dat de bedoeling en daarmee de gehele mens buiten zicht is geraakt in organisaties. Willen we enige kans van slagen hebben om de grote complexe problemen op te lossen dan moeten we bereid zijn om van koers te veranderen. Het herstel van de menselijke maat in organisaties is hierbij hard nodig.

 

Onder de noemer ‘reinventing control’ tracht ik de menselijkheid terug te brengen in organisaties. Tevens tracht ik de overbodige bureaucratie terug te dringen: minder regels, procedures en lijstjes. Alleen de minimaal noodzakelijke kaders en afspraken. Ik doe dit verder door het publiceren en delen van nieuwe perspectieven, kennis, informatie, ervaringen en (persoonlijke) verhalen en narratieven.

 

Reinventingcontrol.nl fungeert daarmee als een plezierige en inspirerende informatiebrug om anders te gaan kijken, anders te gaan denken en om het anders te gaan doen.

Ik hoop u ermee te kunnen inspireren. Wellicht zet het u aan om in uw organisatie vanuit een nieuw perspectief naar de bestaande ‘werkelijkheid’ te kijken.

 

Spreker, inspiratiesessies, workshops en masterclasses

Ik verzorg hiertoe tevens als spreker lezingen, inspiratiesessies, workshops en masterclasses. PPenP is hiertoe als onderwijsinstelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) in de categorie vakinhoudelijke bij- en nascholing.

 

Over mij en PPenP

Mijn naam is Oscar van Voskuilen en na iets meer dan 4 jaar vast dienstverband bij Gemeente Den Haag begon mijn passie voor het interim-werk weer aan te trekken. In goed overleg werd mij de zzp-stap gegund, waarna ik mijn vaste baan als snel verruilde voor een zelfstandig bestaan als interim business controller.

In april 2014 heb ik mijn eenmanszaak PPenP opgericht. PPenP staat voor Passie, Plezier en Professionaliteit en is als merk en beeldmerk geregistreerd bij het Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom.

Mijn vrouw Paula is zo creatief geweest om het PPenP logo te ontwerpen. Het logo verbeeld precies waar PPenP voor staat; voor vreugde, vreugde voor iedereen door verbinding van Passie, Plezier en Professionaliteit. Want werk en privé staan met elkaar in verbinding en wie vanuit zijn passie en met plezier zijn werk doet neemt die sfeer ook mee naar huis en andersom. Vandaar ook mijn keuze voor PPenP; Passie, Plezier en Professionaliteit.

 

Vreugde voor iedereen

PPenP staat voor vreugde, vreugde voor iedereen. Vreugde is voor mij het alles omvattende woord voor Passie, Plezier en Professionaliteit. Vreugde gaat voor mij ook dieper dan plezier alleen. Vreugde staat voor mij ook voor (zelf)vertrouwen, voor enthousiasme, voor energie, voor initiatief, voor ondernemerschap, voor betrokkenheid, voor saamhorigheid, voor positiviteit, voor blijdschap, voor inspiratie en voor verbinding. Met Vreugde is alles mogelijk.

 

De Grote Paradox

De Vreugde begint bij jezelf maar je hebt anderen nodig om het écht te laten zijn.

“Happiness only real when shared” - Christopher McCandless (Into the Wild)

Dit staat voor mij voor het besef van wederzijdse afhankelijkheid als ‘grotere waarde’ ten opzichte van onafhankelijkheid en eigen belang.

 

Vreugde Delen is samen vreugde hebben. Vervolgens is alles mogelijk

Je bent in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de vreugde in jezelf. Als de vreugde in jezelf er is dan wil ik mijn vreugde delen en overbrengen op anderen. Maar ook bij die ander begint het bij zich zelf. Die ander heeft zelf ook een eigen verantwoordelijkheid voor zijn/haar vreugde. En als de vreugde er bij die ander is en ook door die ander gedeeld en teruggegeven wordt dan is de vreugde pas écht. Dan heb je samen vreugde. Vreugde delen is samen vreugde hebben. Vervolgens is alles mogelijk en is iedereen blij. Dat is waar het mij om gaat.

 

De vreugde cirkel: van binnen (de persoon) naar buiten (de organisatie)

Om de vreugde cirkel (van binnen naar buiten) nader toe te lichten maak ik een mooi bruggetje met ‘the Golden Circle’ van Simon Sinek (the Why).

 

PPenP van binnen (de persoon, passie en plezier)

 • Ik ben van betekenis, ik heb waarde en ik doe er toe.
 • Ik ben betrouwbaar en geloofwaardig.
 • Ik neem mijn eigen verantwoordelijkheid.
 • Ik ben betrokken.
 • Ik ben enthousiast, positief en energievol.
 • Ik ben toegankelijk en maak eenvoudig contact.
 • Ik maak verbinding.

 

PPenP naar buiten (de organisatie, professionaliteit)

 • Ik creëer inzicht, overzicht en structuur van waaruit ik mijn analyses maak.
 • Ik stuur op eigen verantwoordelijkheid van mensen.
 • Ik stuur op de inzet van het middel samenwerking (synergie).
 • Ik stuur op samen betekenisvolle resultaten neerzetten.