Zelfsturing en control

16 november 2017 Professionaliteit

In steeds meer organisaties wordt gewerkt vanuit de concepten van zelforganisatie en zelfsturing. Met name in het onderwijs en de zorg bestaat het vertrouwen dat het meer ruimte geven aan professionals leidt tot een betere kwaliteit van dienstverlening. Hoe verhoudt control zicht tot deze uitgangspunten?

Lees meer »

3 Redenen om control opnieuw uit te vinden

31 oktober 2017 Professionaliteit

Control is in beweging. Meer en meer is er de wens om expliciet te sturen op (maatschappelijke) impact en de werkelijke opgave te doen. Tegelijkertijd werken we in een (financiële) context van budgetten, uren verantwoorden, regels en systemen, afrekenen op kosten en baten. Dat maakt het nog niet zo gemakkelijk om buiten de gebaande paden te gaan en invulling te geven aan het creëren van echte (maatschappelijke) waarde. We zullen de control opnieuw moeten uitvinden.

Lees meer »

A Comrade in Arms

12 september 2017 Passie

Ik ben met mijn gezin op vakantie in Normandië. Een bezoek aan de invasiestranden maken grote indruk op me en doen me beseffen dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is.

Lees meer »